Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Stärk det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

2019-06-14

Regeringen presenterar i dag en satsning på drygt 50 miljoner kronor till kommuner och regioner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck. Satsningen är välkommen - socialtjänsten och andra nyckelaktörer måste få förutsättningar att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, barn och unga.

Var fjärde kvinna kommer någon gång i livet att utsättas för våld i en nära relation och runt 100 000 ungdomar uppskattas leva under ett hedersförtryck, skriver socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i en debattartikel i Aftonbladet.

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som aldrig kan accepteras och som i hög utsträckning också drabbar barn. I det förbyggande arbetet är polisen, socialtjänsten, skolan och hälso-och sjukvården nyckelaktörer.

Det är till polisen man vänder sig om man känner sig hotad, det är socialtjänsten man kontaktar om man behöver stöd och skydd. Skolpersonal träffar dagligen barn och kan se tecken på upplevelser av våld och förtryck. Många är de kvinnor och barn som har kontakt med sjukvården under tiden för sin utsatthet.

I många verksamheter arbetar Visions medlemmar med att ge stöd, hjälp och omsorg till människor som utsätts för våld eller förtyck, eller utövar våld själva. Medlemmarna gör ett fantastiskt arbete men alltför ofta saknas rätt förutsättningar att göra ett så bra jobb som man skulle vilja. Och när resurserna är knappa är det ofta det förebyggande arbetet som prioriteras bort.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra, försvåra och förändra ett våldsamt beteende eller våldsutövning är att det finnas tillräckligt med personal som har kunskap om våld och våldsutsatthet. Som ser tecken på utsatthet eller aggressionsproblematik, ställer frågor, gör snabba åtgärder för att säkra skydd, ger långsiktigt stöd och behandling. Personalen inom socialtjänsten måste ha enkla kontaktvägar till sjukvården och andra viktiga samarbetspartners och gemensamma uppdrag att arbeta för att förebygga, upptäcka, stoppa och ge stöd till både den utsatta och den som utsätter.

Den pågående utredningen Framtidens socialtjänst kommer att lämna förslag på hur det förebyggande arbetet kan stärkas och hur tidiga insatser kan sättas in, vilket är mycket välkommet. Vision anser till exempel att det måste bli lättare att få stöd och behandling för våldsbenägna och våldsutövare genom att insatser ges från socialtjänsten utan föregående biståndsbedömning. Det krävs även ett större fokus på förebyggande arbete redan i skolan och en bred diskussion kring mansnormer och våld.

Dagens besked från regeringen innebär därför ett nödvändigt tillskott av resurser som kan göra stor nytta. För att anställa mer personal, ge ett tydligare uppdrag och framför allt ge mer kunskap så att vi kan upptäcka och agera vid risk för eller pågående våldsutsatthet. Det första slaget ska aldrig utdelas!


Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar