Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Socialtjänstens stöd till utsatta barn måste ha högsta prioritet

2019-01-09

SVT Nyheters och Uppdrag Gransknings reportage om barn som farit illa på grund av socialtjänstens agerande bör fungera som en alarmklocka för landets kommunpolitiker. Varje fall av felaktigt agerande från den verksamhet som ska skydda barn innebär en fara för det enskilda barnet och ett misslyckande för samhället. Vi har ett starkt barnskydd i lagstiftningen i Sverige och det är kommunernas ansvar att se till att det fungerar i praktiken.

Precis som granskningen visar är landets socialtjänster ofta medvetna om de brister som råder. Socialtjänsten har under lång tid varit eftersatt när det gäller resurser och status. Många kommuner arbetar systematiskt för att komma till rätta med problemen.

Men det måste finnas en balans mellan krav och resurser. Socialtjänstens uppdrag behöver tydliggöras och renodlas så att tillräckliga resurser finns för kärnuppdragen, som till exempel stöd och skydd för barn. Som det ser ut idag ska socialtjänsten försöka lösa allt från konsekvenserna av bostadsbrist och tillhandhålla arbetsmarknadsåtgärder till unga med psykisk ohälsa och brottsförebyggande arbete.

Precis som både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen fört fram i sina kommentarer till granskningen behöver arbetsbelastningen vara rimlig, oerfaren personal måste få en bra introduktion och all personal behöver ha bra stöd och arbetsledning och kompetensutveckling.

Detta är krav som Vision fört fram i dialog med lokala arbetsgivare under flera års tid. Ytterst är resursfrågan ett ansvar för kommunpolitikerna som är verksamhetsansvariga och ansvariga för arbetsmiljön för socialtjänstens personal.

Men det vilar också ett tungt ansvar på regering och riksdag att tydliggöra socialtjänstens ansvar i relation till andra verksamheter. När hälso- och sjukvården och skolan inte räcker till eller bostadspolitiken inte fungerar hamnar ansvaret ofta i socialtjänstens knä som har det yttersta ansvaret.

Den pågående tillfälliga bemanningssatsningen för den sociala barn- och ungdomsvården har gett goda resultat, enligt Socialstyrelsens uppföljning. 2017 finansierade den 1168 socialsekreterare, chefer och administratörer och kommunerna uppger att inneburit minskad arbetsbelastning för såväl socialsekreterare som chefer med färre ärenden per handläggare och mindre administration. Tid har frigjorts för arbete med myndighetsutövning till barn och unga, stöd och arbetsledning till personal, kvalitetsutveckling av verksamheten och förebyggande arbete.

Kommunerna anser att myndighetsutövningen har stärkts och blivit mer rättssäker och att arbetsmiljön förbättrats. För att fortsätta den positiva trenden anser Vision att satsningen bör permanentas.

En del av den kritik som förs fram i granskningen handlar om bristande kompetens kring att utreda barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att Socionomutbildningen är en bred grundutbildning för många olika yrken. Som socialsekreterare behövs yrkesintroduktion och kompetensutveckling för att bli specialiserad inom det man ska arbeta med, till exempel utredningar om stöd och skydd till barn. Detta är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Att vara chef är en egen profession som ställer krav på ledarskapskompetens och att ha bra förutsättningar för att kunna leda medarbetare i ett krävande yrke med svåra bedömningar.

Sverige har ett starkt barnskydd och socialtjänstlagen har ett tydligt barnperspektiv. Om ett år börjar FN:s barnkonvention att gälla som lag i Sverige. Kommunerna måste nu säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens att arbeta med barns bästa framför ögonen utifrån socialtjänstlagen och barnkonventionen. Detta arbete måste ha högsta prioritet. Varje barn som inte får det skydd det har rätt till är ett svek från samhällets sida. Det kräver att vi inte bara är många som tillskyndar och kritiserar när det brister – utan många som faktiskt bidrar till att prioritera och bygga en stark socialtjänst.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar