Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så bryter vi jobbstressen

2018-12-04

Jobbstressen fortsätter att orsaka hälsoproblem, enligt Arbetsmiljöverkets nya rapport. Framför allt kvinnor är drabbade, liksom medarbetare inom kontaktyrken som till exempel socialsekreterare och kurator. Samtidigt visar ny forskning att arbetsmiljön inom socialtjänsten i Stockholm har förbättrats.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär är medarbetare i åldern 30 till 49 år den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Bland dem som upplever besvär säger nästan sju av tio att det beror på för hög arbetsbelastning, om påfrestande arbetsställningar samt om otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.

Bland anställda inom vård och omsorg och socialt arbete uppger så många som en tredjedel att de har besvär på grund av jobbrelaterad stress. Vision har under flera års tid uppmärksammat den tuffa arbetsmiljön i socialtjänsten. Vi har drivit på för att minska stressen och vi har ställt krav för att skapa en balans mellan krav och resurser genom ett systematiskt förebyggande arbete.

Att vända den negativa trenden i socialtjänsten tar tid – men nu börjar vi se en förändring. Den nationella satsningen på ökad bemanning i den sociala Barn- och ungdomsvården har enligt Socialstyrelsens uppföljning lett till att det anställt fler socialsekreterare, chefer och administratörer. Satsningen pågår under 2019, för att fasas ut under 2020. Vår uppmaning till regeringen är att permanenta satsningen för att de goda effekterna inte ska försvinna.

Forskaren Pia Tham har sedan 2003 och fram till idag studerat arbetssituationen för Visions medlemmar inom den sociala barn – och ungdomsvården. Nyligen presenterades de preliminära resultaten för Stockholms län, och de är positiva.

Till exempel:

  • Arbetskraven har förbättrats, även om de fortfarande är höga. 64 procent svarade att de år 2003 ofta hade för mycket att göra jämfört med 2014 då siffran var 67 procent. I år har siffran sjunkit till 42 procent.
  • Allt fler är nöjda med lönen. 2004 var 24 procent mycket missnöjda med lönen, 2014 låg siffran på tio procent och i år är det bara sex procent som är mycket missnöjda.

Forskningsteamet har undersökt vad som skiljer arbetsgrupper åt när det gäller hur medarbetare beskriver sitt välmående. Preliminära resultat visar att de som mår bra på sitt jobb har ett mindre akutstyrt arbete, de behöver inte lika ofta ändra planeringen av sin arbetsdag på grund av personalbrist eller akuta situationer i klientarbetet.

Glädjande är också att allt fler kommuner förändrar strukturer på arbetsplatserna och provar nya arbetssätt. Norrtälje kommun genomför försök med kortad arbetstid. Sundsvalls kommun har en annan modell där arbetstiden fortfarande är åtta timmar om dagen, men där två av de timmarna är flexibla och kan användas till återhämtning, reflektion och kompetensutveckling. Socialtjänsten i Nyköpings kommun har förändrat styrningen av socialtjänsten till att bli mer tillitsbaserad. Det har resulterat i en mer rimlig arbetsbelastning och minskade sjukskrivningar.  

Oavsett vilken modell man väljer är själva nyckeln till förändring att medarbetare och arbetsgivare samarbetar kring hur villkoren kan bli mer hållbara. Så att erfarna medarbetare vill stanna kvar i yrket. Och de som är nya får en vettig introduktion, en rimlig arbetsbelastning och slipper bli sjuka av stress.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar