Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ryck inte undan mattan för välfärdens medarbetare

2019-10-16

Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar och hela fyra av fem kommuner planerar att skära ned i verksamheterna nästa år. Främst riskerar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten att drabbas. Nu behöver staten gå in och stötta kommunerna – barn, äldre och människor i behov av samhällets stöd ska inte behöva betala priset för den försämrade ekonomin.

Orsaken till den det försämrade ekonomiska läget är, enligt SKLs Ekonomirapport, framförallt att Sverige får allt fler yngre och äldre de kommande 15 åren, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Skillnaderna i demografins utveckling är stora i landet, i flera län minskar till och med antalet invånare i yrkesför ålder. Redan i dag ser vi ökande regionala skillnader i kvalitet i välfärden och en ojämlik samhällsservice. Vi går också en lågkonjunktur till mötes.

Sammantaget sätter dessa faktorer press på kommuner och regioner att minska sina utgifter. En enkät som DN gjort bland landets kommuner visar att fyra av fem kommuner planerar att skära ned i välfärdens verksamheter, bland annat inom socialtjänsten.

Det är oroväckande. Vi vet att många kommuner genomfört ett stort förbättringsarbete inom socialtjänsten och lyckats vända en nedåtgående spiral med arbetsmiljöproblem och personalflykt. Detta goda arbete riskerar nu att raseras om man börjar skära i verksamheten.

Det är hög tid att staten går in och tar ett större ekonomiskt ansvar. Vision delar SKLs uppfattning att staten behöver minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen. Istället bör de statliga bidragen vara generella för att kunna ta hänsyn till lokala behov och göra nytta där de behövs mest. Enligt SKL har dessutom de generella statliga bidragen till kommuner och regioner minskat sedan 2012 om en räknar dem per invånare till förmån för riktade statsbidrag. Detta är inte bra då riktade statsbidrag inte skapar långsiktiga planeringsförutsättningar för välfärdens verksamheter.

Vision ser ett behov av en långsiktig finansiering av digital infrastruktur. Det krävs en nationell samordning och stöd för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av digitaliseringen. Det handlar om att kommuner och regioner behöver öka användningen av digitala verktyg och hjälpmedel för att effektivisera verksamheterna och minska ”rutinarbete” och administration. Det kan frigöra tid för medarbetarna så att de kan arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter och med mänskliga möten. I dag vittnar många chefer om ett stort digitaliseringsbehov, men de saknar möjligheter att göra det på ett bra sätt.

Vision efterlyser också ett större statligt ansvar för kompetensförsörjning så att utbildningsinsatser anpassas till behoven. Arbetsmarknaden befinner sig mitt uppe i en omställning och staten behöver skapa förutsättningar för det i form av kortare yrkesutbildningar inom bristyrken samt förändrade förutsättningar för studiestöd som möjliggör ett livslångt lärande.

Staten har ett ansvar att värna vår gemensamma välfärd, utjämna skillnader och se till att servicen till medborgarna blir likvärdig oavsett var man bor i landet. Men det största ansvaret vilar på kommuner och regioner själva när det gäller att investera i välfärdens viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

Vision uppmanar arbetsgivarna att:

  • Lyssna på medarbetarna – de är experter på verksamheterna. Involvera dem i digitaliseringen och arbetet med att hitta smartare arbetssätt.
  • Förstärk det systematiska och förebyggande arbetet för friskare arbetsplatser. Sjukfrånvaron kostar kommuner och regioner miljarder varje år, detta är pengar som skulle kunna användas till så mycket annat.
  • Skapa arbetsplatser för alla så att fler kommer ut i arbete. Vi har inte råd med att människor befinner sig utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis funktionsvariation eller etnicitet.  
  • Se till att fler orkar jobba längre, till exempel i form av arbetsförkortningsmodeller som 80-90-100.

Framförallt gäller det nu att kommuner och regioner inte förvärrar situationen ytterligare genom att försämra möjligheterna för medarbetarna att göra ett bra jobb. Medarbetarna i välfärden gör otroliga insatser varje dag, dra nu inte undan mattan för dem. Det kommer bli mycket mer kostsamt i längden.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar