Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar

Att Visions medlemmar inte ska förlora ekonomiskt på grund av den uppskjutna avtalsrörelsen har varit Visions viktigaste prioritering i förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Därför är det en stor framgång att det nya kollektivavtal vi idag tecknat gäller retroaktivt från den 1 april. Avtalet innehåller också satsningar på ökad lönespridning och karriärutveckling.

Efter en annorlunda avtalsrörelse har Vision och SKR kommit överens om ett nytt centralt kollektivavtal (länk) för omkring 140 000 medlemmar i kommuner, regioner och bolag. Löneavtalet är liksom föregående år sifferlöst, det vill säga utan angivna nivåer. Det innebär att lönen sätts i samtal mellan arbetstagaren och närmsta chef och att den baseras på medarbetarens prestation och yrkesskicklighet. Det är en lönemodell som vi haft i våra avtal med SKR de senaste avtalsperioderna och som lett till stabila löneökningar för våra medlemmar. 

Lön ska baseras på prestation och yrkesskicklighet. Tyvärr fungerar det inte alltid så och i kvinnodominerade yrkesgrupper är lönerna ofta sammanpressade, trots medarbetarnas erfarenhet och yrkesskicklighet. En viktig fråga under avtalsförhandlingarna har varit att öka lönespridningen så att våra medlemmar ska kunna höja sin lön i takt med att man utvecklas under arbetslivet. Vi är nu överens med SKR om att nästa år starta ett utvecklingsarbete där centrala parter stöttar lokala fack och arbetsgivare genom att sprida kunskap och ta fram verktyg för ökad lönespridningen. Vi kommer även att påbörja ett partsgemensamt arbete om karriärutveckling där arbetsgivare och fack gemensamt ser över såväl verksamhetens som medarbetarnas kompetensbehov.

För att kommuner och regioner ska kunna attrahera morgondagens medarbetare krävs moderna villkor och större inflytande över arbetet. Möjligheten till distansarbete är en fråga som blivit mer aktuell än någonsin, och vi är nu överens med SKR om att under avtalsperioden utveckla råd och stöd kring distansarbete.

En förhandling innebär alltid ett givande och tagande och självklart finns det frågor där vi gärna hade nått längre. När det gäller vårt krav på gröna avtal, det vill säga bättre möjligheter för våra medlemmar att bidra till klimatomställningen på sina arbetsplatser, är vi överens med SKR om att vi ska arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 i kommuner, regioner och bolag. Det är ett viktigt stöd för våra medlemmar i deras arbete för en hållbar välfärd.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar