Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Mer krävs för jämställd livsinkomst

2018-01-10

Under julhelgen presenterade regeringen en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Planen innehåller två nyheter; en utredning av sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte genomför årliga lönekartläggningar samt ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutetet. Men mer behöver göras för att öka kvinnors livsinkomster, inte minsta inom ramen för den lokala lönebildningen.

I handlingsplanen använder regeringen ordet ”livsinkomster” i stället för ”löner” för att sätta ljuset på inkomster över ett helt liv. Livsinkomsten påverkas bland annat av föräldraledighet, då många kvinnor halkar efter lönemässigt, och styr i slutänden nivån på pensionen. Att regeringen driver på för jämställda livsinkomster är en viktig markering som visar att löneskillnaderna är ett samhällsproblem som kräver lösningar och politik på olika plan.

Två nyheter presenteras i handlingsplanen. Regeringen avser att tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningar. Dessutom får Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan 2014 och 2017

Detta är förstås bra! Att arbetsgivare genomför årliga lönekartläggningar är lagstadgat och bryter man mot lagen måste det få konsekvenser. På det sättet kan verktyget bli vassare. Det är också viktigt att använda Medlingsinstitutet som en strategisk resurs för att analysera löneutvecklingen på arbetsmarknaden och vidta rätt åtgärder.

Men det stora problemet för Visions medlemmar handlar inte om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdiga yrken hos samma arbetsgivare. Istället är det de strukturella löneskillnaderna, det vill säga mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och sektorer, som är problemet. I sektorer där det jobbar flest kvinnor är lönerna lägre än i sektorer där det jobbar flest män. Och det drabbar alla som jobbar i sektorn, både kvinnor och män.

För att komma åt de strukturella löneskillnaderna ligger ett stort ansvar hos lokala arbetsgivare. Genom den lokala lönebildningen kan vi åstadkomma en förändring och ta steg mot jämställda löner. När Visions medlemmar får betalt efter sin skicklighet, sin prestation på jobbet och sin kompetens – ja då får de högre lön. Och då kan vi minska de strukturella löneskillnaderna på sikt.

I vår startar arbetet med lokala löneöversyner. En viktig utgångspunkt i det arbetet är arbetsgivarnas analys av hur personalbehovet ser ut.  Finns det yrkesgrupper där det råder personalbrist och som man behöver satsa särskilt på? Hur ska man kunna attrahera unga akademiker? Är löner och villkor konkurrenskraftiga?

Det är i denna process som jämställda löner är en sådan viktig faktor. Det handlar om möjligheten till en god personalförsörjning och kvalitet i verksamheterna. Och Vision ska finnas med i dialogen med arbetsgivarna och se till att vi tar steg mot jämställda livsinkomster och ett mänskligt arbetsliv.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar