Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Mer krävs för jämställd livsinkomst

2018-01-10

Under julhelgen presenterade regeringen en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Planen innehåller två nyheter; en utredning av sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte genomför årliga lönekartläggningar samt ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet. Men mer behöver göras för att öka kvinnors livsinkomster, inte minsta inom ramen för den lokala lönebildningen.

I handlingsplanen använder regeringen ordet ”livsinkomster” i stället för ”löner” för att sätta ljuset på inkomster över ett helt liv. Livsinkomsten påverkas bland annat av föräldraledighet, då många kvinnor halkar efter lönemässigt, och styr i slutänden nivån på pensionen. Att regeringen driver på för jämställda livsinkomster är en viktig markering som visar att löneskillnaderna är ett samhällsproblem som kräver lösningar och politik på olika plan.

Två nyheter presenteras i handlingsplanen. Regeringen avser att tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningar. Dessutom får Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan 2014 och 2017.

Detta är förstås bra! Att arbetsgivare genomför årliga lönekartläggningar är lagstadgat och bryter man mot lagen måste det få konsekvenser. På det sättet kan verktyget bli vassare. Det är också viktigt att använda Medlingsinstitutet som en strategisk resurs för att analysera löneutvecklingen på arbetsmarknaden och vidta rätt åtgärder.

Men det stora problemet för Visions medlemmar handlar inte om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdiga yrken hos samma arbetsgivare. Istället är det de strukturella löneskillnaderna, det vill säga mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och sektorer, som är problemet. I sektorer där det jobbar flest kvinnor är lönerna lägre än i sektorer där det jobbar flest män. Och det drabbar alla som jobbar i sektorn, både kvinnor och män.

För att komma åt de strukturella löneskillnaderna ligger ett stort ansvar hos lokala arbetsgivare. Genom den lokala lönebildningen kan vi åstadkomma en förändring och ta steg mot jämställda löner. När Visions medlemmar får betalt efter sin skicklighet, sin prestation på jobbet och sin kompetens – ja då får de högre lön. Och då kan vi minska de strukturella löneskillnaderna på sikt.

I vår startar arbetet med lokala löneöversyner. En viktig utgångspunkt i det arbetet är arbetsgivarnas analys av hur personalbehovet ser ut.  Finns det yrkesgrupper där det råder personalbrist och som man behöver satsa särskilt på? Hur ska man kunna attrahera unga akademiker? Är löner och villkor konkurrenskraftiga?

Det är i denna process som jämställda löner är en sådan viktig faktor. Det handlar om möjligheten till en god personalförsörjning och kvalitet i verksamheterna. Och Vision ska finnas med i dialogen med arbetsgivarna och se till att vi tar steg mot jämställda livsinkomster och ett mänskligt arbetsliv.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt