Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lönekartläggning gör skillnad

2018-02-26

Tack vare en ambitiös lönekartläggning upptäckte Piteå kommun osakliga löneskillnader mellan enhetschefer inom kvinnligt dominerade respektive verksamheter respektive manligt dominerade verksamheter. Nu rättas löneskillnaderna till genom en ordentlig satsning på jämställda löner.

En lönekartläggning innebär att arbetsgivare årligen och i samverkan med facken ska kartlägga, analysera och åtgärda osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Sedan förändringarna i Diskrimineringslagen trädde ikraft i januari 2017 ska kartläggningarna göras varje år, istället för som tidigare var tredje år.

En enkät som Tidningen Visions gjort visar att åtta av tio kommuner jobbat med lönekartläggningar under 2017. Det är en stor förbättring jämfört med tidigare år, då årliga lönekartläggningar inte var lagstadgade.

De kommuner som inte gjorde någon lönekartläggning förklarar förseningen med omorganisationer som tagit tiden i anspråk. Men det är ingen godtagbar ursäkt och innebär ett brott mot Diskrimineringslagen. Förhoppningsvis inser arbetsgivarna det och bättrar sig i år.

För metoden gör skillnad. Enkäten visar nämligen att ett 30-tal kommuner upptäckt felaktiga löner och rättat till dem. En av dem är Piteå kommun. Här jämfördes första linjens chefer inom kvinnligt dominerade verksamheter, som hemtjänst, assistans, måltid och städ, med likvärdiga chefer inom manligt dominerade verksamheter som IT, gata, park och fastighet. Och lönerna skilde sig ordentligt åt - till nackdel för de cheferna i kvinnodominerade verksamheter.

Nu ska de lönediskriminerade cheferna få ett efterlängtat och välförtjänt lönepåslag. Och så här borde det gå till i fler kommuner. För trots att lönekartläggningar ska göras i samverkan med facken, så visar Tidningen Visions enkät att bara var fjärde kommun samverkat med facket i arbetet med lönekartläggningen.

Det är på tok för få. Visions lokala företrädare spelar en nyckelroll i arbetet och behöver se till att lönekartläggningarna görs på rätt sätt och att analysen håller en hög kvalitet. Arbetsgivare och Visions företrädare behöver jobba tillsammans för att få en gemensam bild av hur löneläget ser ut och hitta gemensamma strategier för att nå jämställda löner. En del av strategin är att skaffa sig en samsyn kring vilka yrken som kan betraktas som likvärdiga.

Så, låt oss ta se till att Vision tar täten i arbetet framöver. Att vi får rätt information, tar initiativ till överläggningar med arbetsgivaren och berättar för medlemmarna varför vi driver på. Lönekartläggningar gör skillnad – och Vision ska se till att det händer.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar