Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ledarskapets förutsättningar på dagordningen – dags för förbättring

2020-07-01

Ledarskapet är avgörande för en trygg och säker äldreomsorg under covid-19 pandemin, det pekar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på i sin granskning. Samtidigt saknar många chefer förutsättningar i sitt ledarskap. Vision har under våren träffat regeringen, oppositionspolitiker, kommunpolitiker och arbetsgivare för att sätta det verksamhetsnära ledarskapet på agendan.

I dialoger med medlemmar och förtroendevalda och i Visions enkätundersökningar har många chefsmedlemmar berättat om en tuff situation. Cheferna har känt en stark oro över att inte kunna skapa en säker arbetsmiljö för medarbetare och brukare eller att räcka till för att stötta sin personal. Beskrivningarna av läget har lett till att Vision agerat i frågan om chefers förutsättningar. Vikten av ett närvarande ledarskap för att minska smittspridning har också betonats av IVO, som lyfter fram chefernas betydelse i sin granskning av äldreomsorgen under pandemin.

Utöver opinionsbildning i media har jag haft samtal med socialminister Lena Hallengren, Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders Knape och andra ledande politiker i SKR samt Erik Slottner, äldreborgarråd i Stockholms stad. Tobias Baudin, Kommunal, och jag har gemensamt ställt krav om ett riktmärke på 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen. Vision och Kommunal ser många gemensamma utmaningar inom äldreomsorgen och när vi driver på tillsammans blir det extra kraftfullt.

I samtalen med politiker och arbetsgivare har jag pekat på de problem som Visions chefsmedlemmar upplever; att förutsättningarna för att skapa en god och trygg arbetsmiljö saknas. Det stora antalet medarbetare per chef och avsaknaden av organisatoriskt stöd, till exempel administration och HR, har gjort uppdraget som chef svårt. Visions budskap till de chefsmedlemmar som saknar förutsättningar att utföra sin arbetsmiljöuppgifter är därför att frånsäga sig dem och bolla tillbaka till närmaste chef. Runtom i landet vet jag att Visions förtroendevalda enträget lyfter situationen för chefer och stöttar dem i att inte glömma bort sin egen arbetssituation.

Vision vill ge ledarskapet i äldreomsorgen möjlighet att utvecklas med fördjupad kvalitet. Vi presenterar tre förslag för att stärka det verksamhetsnära ledarskapet:

  • Staten kan stimulera med statsbidrag till kommuner som inför normtal för att antal medarbetare per chef.
  • Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen i syfte att trygga de verksamhetsnära chefernas organisatoriska förutsättningar.
  • Staten bör fatta beslut om en obligatorisk befattningsutbildning, motsvarande rektorsutbildningen, för att stärka den verksamhetsnära chefens position.

Responsen från både politiker som arbetsgivare har varit positiv, alla bekräftar vikten av ett närvarande ledarskap. Samtidigt har vi inte fått några konkreta löften om att våra krav hörsammats. De partsgemensamma arbeten kring chefers organisatoriska förutsättningar som vi genomfört under senare år har heller inte lett till de omfattande förändringar som behövs. Nu har den ohållbara situationen hamnat i ljuset och synliggjorts för fler, och politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att förbättra arbetssituationen för dem som ska leda samhällets stöd till äldre. Vision kommer att fortsätta driva frågan med arbetsgivare och politiker på alla nivåer för att få fart på arbetet med chefers förutsättningar, så att vi får en omsorg om äldre som vi alla kan vara stolta över.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar