Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Helt rätt att välfärden prioriteras i budgeten

2020-09-22

Regeringens och samarbetspartiernas miljardsatsning på kommuner och regioner i statsbudgeten är bra och nödvändig. Nu skapas långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen, socialtjänsten och den samlade välfärden – liksom utrymme för stabila löneökningar för välfärdens medarbetare.

Det är glädjande att regeringen hörsammat larmrapporterna från kommuner och regioner och att man nu prioriterar välfärden i höstbudgeten. Den ekonomiska situationen i kommuner och regioner var som bekant tuff redan innan pandemin, och under våren har krishantering och minskande skatteintäkter lett till ännu större underskott. Visions förtroendevalda vittnar om en stor oro för nedskärningar, hög arbetsbelastning och sämre kvalitet i verksamheterna.

Två aktuella rapporter om socialtjänsten som Vision tagit fram talar sitt tydliga språk. Både biståndshandläggare och socialchefer pekar på att kommunernas snäva budgetramar leder till att rättssäkerheten äventyras då äldre och människor med funktionsnedsättningar riskerar att inte få det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt lag. Såväl medarbetare som chefer hamnar alltså i en position där man kan tvingas att bryta mot lagen för att kommunerna budgeterat för lågt i relation till de reella behoven. Det är helt orimligt. Att staten nu går in och tar ekonomiskt ansvar för att skapa förutsättningar för ökad kvalitet och större likvärdighet i hela landet, är därför rätt och nödvändigt.

Budgeten innehåller också viktiga satsningar på omställning i arbetslivet. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, vilket vi gärna hade sett, men det förlängs i två år. Därutöver finns välkomna satsningar på utbildningar för yrkesverksamma för att stärka förmågan till omställning på arbetsmarknaden. Möjligheten att kunna vidareutbilda sig och kompetensutveckla sig, oavsett var i landet man bor, är viktig för att individen ska kunna känna tillit, trygghet och tillförsikt inför framtiden. Samtidigt ökar det kvaliteten i verksamheterna genom att medarbetare får förutsättningar att bidra genom sin kompetens och yrkesskicklighet.  

Vision vill att välfärdens arbetsplatser ska kunna möta medborgarna utifrån deras behov och mäkta med att ta kliv för att dra nytta av digitaliseringen, bli mer hållbara och hitta arbetssätt som fungerar för olika människor. Konkret handlar det om att få gå till jobbet och känna att man gör nytta, att den egna insatsen värdesätts och att man hela tiden får bidra till att göra saker bättre. Mer pengar löser inte allt detta, men det är en del i det.

Veronica Magnusson, förbundsordförande 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt