Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Framtidens välfärd kräver både robotar och känslor

2019-02-20

I dag ser vi en snabb ökning av kvalificerade e-tjänster för medborgare och införande av välfärdsteknik. Den tydligaste ökningen finns inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och funktionshinderområdet. Det är rimligt att fördelarna med den tekniska utvecklingen kommer välfärden och medborgarna till del. Kan vi få en snabbare, säkrare och mer tillgänglig välfärd ska de möjligheterna utnyttjas.

Men vad händer med medborgarnas insyn i beslutsprocessen och möjlighet att överklaga när besluten fattas av algoritmer? Frågorna ställs av Anne Kaun och Julia Velkova på DN debatt och är en del av en viktig diskussion om etiska avväganden kontra teknisk utveckling i framtidens välfärd.

Socialstyrelsen uppmärksammar i sin rapport om e-hälsa och välfärdsteknik att många kommuner saknar kommunövergripande strategier för vilka e-tjänster de vill utveckla och hur. Man har inte beslutat hur olika e-tjänster ska förhålla sig till varandra och vara kompatibla med verksamhetssystem och plattformar.

Digitalisering och automatisering är strategiska frågor som måste upp på den politiska nivån. Och politikerna måste ta stöd av och lyssna på professionerna. Visions medlemmar som jobbar i kommuner, regioner och företag kan verksamheterna bäst och deras erfarenhet och kompetens som måste tas tillvara för att forma utvecklingen.

Det handlar om att identifiera vilka processer som kan digitaliseras för att effektivisera tjänster och avlasta personalen. För visst vore det bra om maskinerna tar över rutinarbetet. Då kan mer tid frigöras för det professionella mötet mellan medborgare och handläggare och proffsen kan fokusera på de mer kvalificerade bedömningarna.

Men det handlar också om en förståelse av vilka processer och beslut som kräver ett professionellt yrkesutövande, och som inte går att ersätta med algoritmer. Dessa gränsdragningar är inte självklara. Därför krävs det en bred diskussion utifrån principer som lagstiftning, rättssäkerhet, etik och den professionella expertisen.

Vi behöver säkerställa att en automatisering också bidrar till transparens och möjlighet till insyn för medborgaren att följa handläggningen. Det måste finnas en ansvarig handläggare som medborgaren kan kontakta och som kan förklara processen. Det måste också finnas inbyggda system som säkrar att den som behöver mer stöd fångas upp av den mänskliga och professionella delen som medarbetarna utgör. Låt robotar effektivisera samtidigt som vi behåller det unika i den mänskliga handläggningen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar