Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Förbättra arbetsmiljön på HVB nu!

2019-11-05

Tidningen Visions granskning av arbetsmiljön på HVB och LSS-boenden gör mig rent ut sagt förbannad. Trots larmrapporter om allvarliga incidenter är hot, våld och underbemanning fortfarande vardag på många boenden. Nu måste kommunerna ställa krav på arbetsgivarna – höj bemanningen, förbjud ensamarbete och se till att alla medarbetare vet hur man anmäler missförhållanden.

Åtta av tio medarbetare som svarat på Tidningen Visions enkät har varit med om hot och nästan lika många har erfarenhet av våld. Mot dem själva, mot kolleger eller mellan brukare.

Arbetsmiljöverket har under det senaste året genomfört en rikstäckande inspektionsinsats på landets HVB-hem och LSS-boenden. Inspektioner på cirka 500 slumpmässigt utvalda boenden har resulterat i över 2000 krav på förbättringar. Det visar sig att både kommunala och privata boenden är överlag dåliga på att förebygga hot och våld och på att göra riskbedömningar. Det kan finnas centrala dokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men sällan lokalt anpassade och uppdaterade säkerhetsrutiner.

När det inträffar olyckor och tillbud rapporteras det inte alltid, varken internt till chefen eller till myndigheter som Arbetsmiljöverket.

Detta är förstås helt oacceptabelt. Att göra riskbedömningar och anmäla när det sker tillbud är en del i det fortlöpande systematiska arbetsmiljöarbetet som gör att man upptäcker om det behövs mer kunskap och personal. Och detta är varje arbetsgivares ansvar.

Nu krävs omedelbara åtgärder av arbetsgivarna för att säkra tryggheten på boendena:

  • Ensamarbete bör förbjudas då det medför ökad risk för otrygghet, hot eller våld.
  • Säkra en tillräcklig bemanning och trygga anställningar. Otrygga anställningsförhållanden kan bidra till en osund tystnadskultur.
  • Chefer ska ha en rimlig arbetsbelastning för att ha tid att leda. Det innebär ett rimligt antal underställda och en rimlig geografisk spridning på sina ansvarsområden.
  • Säkerställ en garanterad introduktion för ny personal och inför ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Öka kompetensen om hot, våld och om Lex Sarah. All personal måste ha kunskap om hur de går tillväga för att anmäla hot och våld eller andra kränkningar.

Tidningen Visions viktiga granskning sätter fokus på strukturella problem som gör hot och våld möjliga. Tidigare i år publicerade Vecko-revyn en granskning som visade att över 100 unga boende på HVB utsatts för sexuella övergrepp under de senaste fyra åren.

Det måste vara nog nu! Det hög tid att kommunerna, vare sig de driver verksamhet i egen regi eller upphandlar verksamheterna, ställer krav på en säker arbetsmiljö och följer upp att kraven efterlevs. Vision bidrar gärna i arbetet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar