Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Förbättra arbetsmiljön i kommunala bolag

2017-06-07

Sjukskrivningstalen inom avfalls- och återvinningsbranschen är fortsatt höga, visar ny statistik från Försäkringskassan. Bakom sjuktalen finns problem med stress, hot och våld samt fysisk belastning i arbetet. Så här kan vi inte ha det. Nu måste arbetsgivarna åtgärda problemen inom denna samhällsviktiga och snabbt växande bransch.

Bilden bekräftas av Visions egen medlemsundersökning inom kommunala bolag. Bland medlemmar som varit sjukskrivna en längre period sticker anställda i återvinningsbranschen ut.

Det framkommer att det finns betydande brister i arbetsmiljön på många arbetsplatser. Till exempel är hot och våld mot personalen vanligt förekommande, något som ökar risken för ohälsa och i förlängningen sjukfrånvaro. Visions ombud vittnar också om pressade verksamheter som skapar stress hos personalen.

Även den fysiska arbetsmiljön har många gånger brister. Personalen drabbas av både arbetsskador och olyckor i betydligt högre utsträckning än genomsnittet på arbetsmarknaden.  Det handlar om överbelastningsskador, skärskador och skador orsakade av kemikalier. En hel del arbetsgivare saknar också tillräcklig kunskap om arbetsmiljörisker i branschen och många återvinningscentraler har dessutom byggts på gamla soptippar, utan att man gjort en fullständig analys av säkerhet och arbetsmiljö.

Försäkringskassans statistik visar att arbetsgivare inom kommunala bolag behöver ta ett större ansvar för arbetsmiljön och personalens hälsa. Men självklart gäller det hela arbetsmarknaden. För även om Försäkringskassan visar på en glädjande inbromsning när det gäller sjukskrivningstalen, så fortsätter de psykiatriska diagnoserna, som till exempel stress, att öka. 

Därför måste den organisatoriska och sociala arbetsmiljön prioriteras från den högsta nivå i och få en framskjuten position när man leder och utvecklar välfärdens verksamheter. Konkret handlar det om att skapa en balans mellan krav och resurser, ge chefer bättre förutsättningar och att jobba aktivt mot mobbning och trakasserier. En dålig arbetsmiljö är dyr och leder både till sjukfrånvaro och en mindre produktiv verksamhet. Att satsa på arbetsmiljön och ett mänskligt arbetsliv lönar sig alltid.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt