Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Förbättra arbetsmiljön i kommunala bolag

2017-06-07

Sjukskrivningstalen inom avfalls- och återvinningsbranschen är fortsatt höga, visar ny statistik från Försäkringskassan. Bakom sjuktalen finns problem med stress, hot och våld samt fysisk belastning i arbetet. Så här kan vi inte ha det. Nu måste arbetsgivarna åtgärda problemen inom denna samhällsviktiga och snabbt växande bransch.

Bilden bekräftas av Visions egen medlemsundersökning inom kommunala bolag. Bland medlemmar som varit sjukskrivna en längre period sticker anställda i återvinningsbranschen ut.

Det framkommer att det finns betydande brister i arbetsmiljön på många arbetsplatser. Till exempel är hot och våld mot personalen vanligt förekommande, något som ökar risken för ohälsa och i förlängningen sjukfrånvaro. Visions ombud vittnar också om pressade verksamheter som skapar stress hos personalen.

Även den fysiska arbetsmiljön har många gånger brister. Personalen drabbas av både arbetsskador och olyckor i betydligt högre utsträckning än genomsnittet på arbetsmarknaden.  Det handlar om överbelastningsskador, skärskador och skador orsakade av kemikalier. En hel del arbetsgivare saknar också tillräcklig kunskap om arbetsmiljörisker i branschen och många återvinningscentraler har dessutom byggts på gamla soptippar, utan att man gjort en fullständig analys av säkerhet och arbetsmiljö.

Försäkringskassans statistik visar att arbetsgivare inom kommunala bolag behöver ta ett större ansvar för arbetsmiljön och personalens hälsa. Men självklart gäller det hela arbetsmarknaden. För även om Försäkringskassan visar på en glädjande inbromsning när det gäller sjukskrivningstalen, så fortsätter de psykiatriska diagnoserna, som till exempel stress, att öka. 

Därför måste den organisatoriska och sociala arbetsmiljön prioriteras från den högsta nivå i och få en framskjuten position när man leder och utvecklar välfärdens verksamheter. Konkret handlar det om att skapa en balans mellan krav och resurser, ge chefer bättre förutsättningar och att jobba aktivt mot mobbning och trakasserier. En dålig arbetsmiljö är dyr och leder både till sjukfrånvaro och en mindre produktiv verksamhet. Att satsa på arbetsmiljön och ett mänskligt arbetsliv lönar sig alltid.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar