Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Fler måste våga rapportera om missförhållanden

2019-03-21

Veckorevyns avslöjande om sexuella övergrepp på HVB-hem väcker avsky och ilska. Att barn och unga har utsatts för övergrepp och våldtäkt av andra unga eller av personal är ett bevis på allvarliga brister i verksamheten. Visions uppmaning till dig som anställd är att rapportera alla former övergrepp eller avvikelser.

Jag vill börja med att slå fast att de allra flesta medarbetare på HVB- hemmen gör vad de kan för att skapa en så god och trygg miljö som möjligt. Samtidigt upplever många en känsla av oro och otillräcklighet över att inte kunna bemöta barn och ungdomar på rätt sätt. Orsaken är ofta att man har för få kollegor och att man jobbar ensam. Det här är problem som Vision lyft sedan 2016 då vi undersökte villkoren för medarbetarna inom HVB.

HVB betyder Hem för vård eller boende. Barn och unga som placeras vid ett HVB har rätt till en trygg tillvaro. Syftet med en placering vid HVB är att bidra till en bättre livssituation för en ung person och för hens familj. Det handlar om ett förtroende från det enskilda barnet eller ungdomen att låta samhället tillgodose behovet av stöd under uppväxten. Ofta innebär det en beroendeställning för den som är placerad. Och just detta förtroende och beroende ställer höga krav på verksamheterna. Till exempel måste det finnas tillräckligt många anställda och personalen måste vara utbildad och veta hur man ska agera vid olika slags situationer. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekar i sin rapport ”Vad har IVO sett 2018?” att patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller när personalen inte har tillräcklig kompetens. 

Vision anser att ensamarbete inte bör vara tillåtet på HVB eller motsvarande boenden. Ensamarbete medför ökad risk för otrygghet, hot eller våld mellan de boende och mellan boende och personal. Vi ser också bristande kunskap hos personalen om Lex Sarah – anmälningar. Det finns arbetsplatskulturer där osund tystnad och lojalitet mellan personal gör att man inte gått vidare och uppmärksammat ledningen när övergreppen till viss del varit kända bland personalen. Även otrygga anställningsförhållanden kan vara en orsak. Man vill inte vara ”besvärlig” och peka på problem om man inte har fast jobb.

Om du som medarbetare upptäcker missförhållanden, känner en oro eller mår dåligt över din arbetssituation ska du prata med din närmsta chef. Din chef har ansvar för din arbetsmiljö och ska göra en riskbedömning utifrån ensamarbete eller underbemanning.

Du kan också prata med ditt skyddsombud eller Visionsombud, om det finns något på arbetsplatsen. Ta upp frågan om extern hjälp. Det kan handla om företagshälsovård, där sådan finns, eller handledning.

Och till sist - rapportera mera! Gör en avvikelserapportering eller en Lex Sarah-anmälan om du upplever att arbetsplatsen är underbemannad, att förekommer ensamarbete som utgör en risk för att de ungas behov inte tillgodoses, eller att det förekommer övergrepp av något slag. Din anmälan kan göra stor skillnad i en annan människas liv samtidigt som du bidrar till att göra verksamheten bättre.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar