Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

En utvecklad primärvård kräver proffsiga chefer och administratörer

2018-11-06

Utredningen om framtidens primärvård är ute på remiss. Vision välkomnar förslaget om att öka den nationella styrningen så att primärvården blir mer likvärdig över hela landet. Däremot saknar vi idéer om hur arbetsgivarna bättre kan ta tillvara och utveckla kompetensen hos chefer och administrativ personal.

I dag är det för stora skillnader i tillgänglighet och service och patienter hamnar allt för ofta i kläm mellan olika vårdgivare. Därför är Vision positiva till att utredningen om framtidens primärvård vill ha ett nationellt grunduppdrag för primärvården med tydligare krav på ökad tillgänglighet och ansvar för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vården måste bli mer patientnära och därför är en fast läkarkontakt är ett bra förslag.

Det är också glädjande att utredningen betonar att primärvården måste bli en mer attraktiv arbetsplats med moderna arbetsvillkor. Vi tycker självklart att de olika kompetenserna i vården är det viktigaste för hög kvalité och patientsäkerhet. Därför håller vi med om att anställda i primärvården behöver kontinuerlig fortbildning och att behovet av hyrpersonal måste minska.

Men utredningen skriver nästan inget om av hur kompetensen bland vårdens chefer samt administrativa och stödjande yrkeskategorier ska utvecklas och tas till vara. De yrkesgrupper som stödjer de vårdnära professionerna är nästan osynliga när utredningen beskriver vårdens framtida bemanning och kompetensbehov. Om till exempel journalföringen i primärvården ska vara patientsäker och effektiv krävs fler utbildade medicinska sekreterare. Andra yrkesgrupper behövs också för att allt från ekonomi till upphandling och HR-stöd ska fungera.

Vision hade velat se rekommendationer från utredningen om hur chefer i vården ska få bättre förutsättningar. Vision menar att arbetsgivare i regioner och landsting måste se chefskap som en profession i sig. I dag ges chefsuppdrag i vården ofta i form av tidsbegränsade förordnanden, vilket gör det svårt att rekrytera chefer på många håll i landet. Vision vill se tryggare anställningsformer i sjukvården, framförallt för de verksamhetsnära cheferna. Det är också viktigt att chefer har ansvar för ett rimligt antal medarbetare om de ska klara att vara närvarande ledare.

Vården kan bli en mer attraktiv arbetsplats. Det kommer att krävas för att klara kompetensbehoven. Men det blir också lättare för läkare och annan vårdpersonal att göra sitt jobb om det finns ett utvecklat ledarskap och tydliga administrativa stödstrukturer för chefer. En bredd av kompetenser behövs i teamet kring patienten. Det är ett perspektiv som måste finnas med när vi utvecklar framtidens primärvård.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar