Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En utvecklad primärvård kräver proffsiga chefer och administratörer

2018-11-06

Utredningen om framtidens primärvård är ute på remiss. Vision välkomnar förslaget om att öka den nationella styrningen så att primärvården blir mer likvärdig över hela landet. Däremot saknar vi idéer om hur arbetsgivarna bättre kan ta tillvara och utveckla kompetensen hos chefer och administrativ personal.

I dag är det för stora skillnader i tillgänglighet och service och patienter hamnar allt för ofta i kläm mellan olika vårdgivare. Därför är Vision positiva till att utredningen om framtidens primärvård vill ha ett nationellt grunduppdrag för primärvården med tydligare krav på ökad tillgänglighet och ansvar för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vården måste bli mer patientnära och därför är en fast läkarkontakt är ett bra förslag.

Det är också glädjande att utredningen betonar att primärvården måste bli en mer attraktiv arbetsplats med moderna arbetsvillkor. Vi tycker självklart att de olika kompetenserna i vården är det viktigaste för hög kvalité och patientsäkerhet. Därför håller vi med om att anställda i primärvården behöver kontinuerlig fortbildning och att behovet av hyrpersonal måste minska.

Men utredningen skriver nästan inget om av hur kompetensen bland vårdens chefer samt administrativa och stödjande yrkeskategorier ska utvecklas och tas till vara. De yrkesgrupper som stödjer de vårdnära professionerna är nästan osynliga när utredningen beskriver vårdens framtida bemanning och kompetensbehov. Om till exempel journalföringen i primärvården ska vara patientsäker och effektiv krävs fler utbildade medicinska sekreterare. Andra yrkesgrupper behövs också för att allt från ekonomi till upphandling och HR-stöd ska fungera.

Vision hade velat se rekommendationer från utredningen om hur chefer i vården ska få bättre förutsättningar. Vision menar att arbetsgivare i regioner och landsting måste se chefskap som en profession i sig. I dag ges chefsuppdrag i vården ofta i form av tidsbegränsade förordnanden, vilket gör det svårt att rekrytera chefer på många håll i landet. Vision vill se tryggare anställningsformer i sjukvården, framförallt för de verksamhetsnära cheferna. Det är också viktigt att chefer har ansvar för ett rimligt antal medarbetare om de ska klara att vara närvarande ledare.

Vården kan bli en mer attraktiv arbetsplats. Det kommer att krävas för att klara kompetensbehoven. Men det blir också lättare för läkare och annan vårdpersonal att göra sitt jobb om det finns ett utvecklat ledarskap och tydliga administrativa stödstrukturer för chefer. En bredd av kompetenser behövs i teamet kring patienten. Det är ett perspektiv som måste finnas med när vi utvecklar framtidens primärvård.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt