Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Coronakommissionens kritik är glasklar - ledarskapet i äldreomsorgen måste stärkas

2020-12-16

Coronakommissionen riktar svidade kritik mot kommunernas bristande förmåga att skydda äldre från covid-19. Aldrig tidigare har det varit så tungt att behöva säga ”vad var det vi sa”. Kommissionens slutsatser är nämligen desamma som det Vision länge framfört som röst åt äldreomsorgens chefer och medarbetare; vi behöver ge rätt förutsättningar och stärka det verksamhetsnära ledarskapet.

Kommissionen pekar på strukturella och organisatoriska problem där personal och chefer saknat förutsättningar att skydda äldre på landets äldreboenden. Vision har under lång tid pekat på dessa bristande förutsättningar. Vi har lyft fakta, vittnesmål från första linjens chefer, opinionsbildat och förhandlat såväl nationellt som lokalt. Det har bland annat lett till att vi med SKR tecknat partsöverenskommelser kring ledarskapet. Ändå har väldigt lite hänt i kommunerna. Att regeringen nu vill utreda en äldreomsorgslag framstår som en rimlig konsekvens av att kommunerna inte gjort sin del av jobbet.

Kommissionen slår fast att arbetsgivarna måste förbättra förutsättningarna för ledarskapet genom att se över ledningsstrukturer och organisering så att antalet medarbetare som en chef ansvarar för sänks väsentligt. Det är exakt samma krav som Vision fört fram genom åren. Vi har återkommande uppmärksammat skillnaderna när det gäller organisatoriska förutsättningar för chefer i den kvinnodominerade äldreomsorgsbranschen jämfört med chefer i andra mer mansdominerade branscher.

Det handlar bland annat om antalet underställda medarbetare per chef där det i Kommissionens delrapport framkommer att enhetscheferna i genomsnitt har 60 medarbetare. Det är väldigt mycket om man jämför med äldreomsorgen i övriga nordiska länder.

Men det är också mycket jämfört med övriga arbetsmarknaden. Forskaren Klara Regnö har gjort en jämförelse mellan olika branscher och sektorer och hon menar att det är i den kvinnodominerade vården och omsorgen som personalgrupperna är allra störst, trots att det leder till problem som exempelvis minskad trivsel.

Kommissionen konstaterar att många chefer och krisledningar runtom i landet har arbetat hårt för att finna lösningar i en väldigt svår situation. Det känner vi igen från våra samtal med medlemmarna, det finns en stolthet över det man ändå åstadkommit i denna svåra tid. Samtidigt saknas det en balans mellan de krav som ställs på cheferna och de resurser och förutsättningar som står till förfogande.

Vi vet att ett närvarande ledarskap, där chef och medarbetare har en nära dialog är en friskfaktor, det visar forskningen. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och säkerställa en god omsorg och vård om våra äldre. Ledarskapet är också avgörande för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare.

Ett viktigt steg för att stärka ledarskapet är regeringens förslag att bredda det så kallade äldreomsorgslyftet, så att satsningen också ska omfatta chefer. Det här är en fråga där Vision varit mycket pådrivande och där det är bra att regeringen hörsammat våra krav.

Vision uppmanar nu lokala arbetsgivare att använda medlen till långsiktiga ledarskapssatsningar som gör det attraktivt, utvecklande och hållbart att vara chef i välfärden. Dessutom behövs följande åtgärder vidtas:

• Minska antalet medarbetare per chef väsentligt

• Frigör tid så att chefer har tid att leda och utveckla medarbetarna

• Erbjud organisatoriskt chefsstöd i form av HR, administrativt stöd samt it-stöd

Coronakommissionens och IVOs granskningar lyfter äldreomsorgen högt upp på den politiska agendan, och det är inte en dag för tidigt. Samtidigt är det så oändligt sorgligt att det ska krävas en pandemi för att politiker och makthavare ska ta bristerna inom äldreomsorgen på största allvar. Och inse att goda förutsättningar för chefer och medarbetare går hand i hand med en god kvalitet i omsorgen om våra äldre. Vi vill inte säga ”vad var det vi sa” - vi vill kunna säga ”tack för att ni lyssnade”.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt