Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Bättre arbetsvillkor viktigast för det sociala arbetet

2018-11-27

Just nu genomförs en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Visions medlemmar är involverade i arbetet och lyfter fram fem faktorer för att göra det sociala arbetet mer effektivt, jämlikt och rättssäkert. Den viktigaste faktorn är bättre arbetsvillkor, och det kan inte vänta.

Regeringen tillsatte för drygt ett år sedan en utredning ”Framtidens socialtjänst” med uppdraget att förbättra människors möjligheter till ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet. Det är 20 år sedan en motsvarande översyn genomfördes. Nu finns ett tillfälle att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att erbjuda människor en bra socialt välfärd.

Visions 30 000 medlemmar inom socialt arbete är experter på sina jobb och vet vad som krävs för att utveckla det sociala arbetet. Vision genomför sedan drygt ett år tillbaka en dialog med våra medlemmar för att lyfta in deras tankar och idéer i utredningen.

Tillsammans har medlemmarna identifierat fem faktorer som är kan förbättra framtidens sociala arbete. Det handlar om att:

  • arbeta mer förebyggande
  • skapa bättre förutsättningar för samverkan
  • erbjuda utsatta människor tillräckligt och rätt stöd
  • se över ansvar och roller kring beslutsfattande
  • erbjuda personalen goda arbetsvillkor

Utredningen om framtidens socialtjänst ska lämna sina förslag 2020. Det ger oss tid att utforma skarpa förslag och att verkligen lyssna till experterna.  Samtidigt finns det ingen tid att förlora när det gäller att förbättra arbetsvillkoren – den viktigaste faktorn av alla. Detta arbete ligger helt i våra lokala arbetsgivares händer.

I flera kommuner, som till exempel Norrtälje, genomförs just nu försök med kortad arbetstid. Det kan vara ett sätt att minska stressen och skapa bättre balans mellan arbete och fritid.

Sundsvalls kommun har infört en annan modell där arbetstiden fortfarande är åtta timmar om dagen, men där två av de timmarna är flexibla och kan användas till återhämtning, reflektion och kompetensutveckling.

Att kommuner prövar sig fram för att hitta metoder som minskar stressen för medarbetarna är bra. Oavsett vilken modell man väljer så handlar det om att skapa en rimligare arbetsbelastning som gör att erfarna medarbetare stannar kvar i yrket och att det blir attraktivt för nya. Visions Socialchefsrapport 2018 visar att det fortfarande är väldigt svårt att rekrytera nya medarbetare till socialtjänsten, inte minst socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer som arbetar med barn och unga.

För att det sociala arbetet ska vara hållbart krävs tillräcklig bemanning, att nyanställda erbjuds en god introduktion, att det finns ett fungerande IT-stöd och att chefer har tid att leda. Då kan framtidens socialtjänst fungera ännu bättre.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar