Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Arbetsgivare, ta ansvar för socialtjänsten

2018-12-18

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Det duger inte. Nu måste kommunerna ta sitt arbetsmiljöansvar på största allvar, så att medarbetarna får förutsättningar att utföra ett professionellt och hållbart socialt arbete.

Arbetsmiljöverkets rapport förstärker den bild Vision får av våra medlemmar. Det handlar om en ibland ohållbar arbetssituation med obalans mellan krav och resurser. Om alltför många medarbetare per chef, hög arbetsbelastning, bristande introduktion och utsatthet för hot och våld. Det som medarbetarna ofta lyfter fram som avgörande för att man ändå orkar med jobbet, är stödet från kollegor och meningsfullheten i det man gör för andra människor.

Vision har uppmärksammat arbetsmiljöproblemen i socialtjänsten under lång tid. 2017 presenterade vi rapporten Hur får vi en balans mellan krav och resurser? som byggde på Arbetsmiljöverkets inspektioner av socialtjänsten i ett fyrtiotal kommuner. Vi presenterade också sju åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna, till exempel att mäta arbetsbelastningen, garantera introduktion och att erbjuda medarbetarna administrativt stöd.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att mycket återstår att göra. Fortfarande finns ett glapp mellan krav och resurser som skapar en stressfylld arbetssituation.

Samtidigt ser vi också glädjande och viktiga tecken på att utvecklingen har vänt i många kommuner, inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det visar bland annat forskning från Pia Tham gällande situationen i kommunerna i Stockholms län.

Nationella och lokala satsningar börjar ge resultat, inte minst satsningen på ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Visions uppmaning till den tillträdande regeringen är att permanenta satsningen så att det goda arbete som är igång kan utvecklas ytterligare. Det lokala utvecklingsarbete som pågår, och som fick god fart genom den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvårdens arbete, är glädjande att följa och det är angeläget att även tillträdande kommunpolitiker tar vid och fortsätter styra för utveckling. 

I slutänden är det dock helt avgörande att kommunpolitikerna är medvetna om och agerar utifrån sitt arbetsgivaransvar. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en ny skrift som belyser förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och som jag varmt rekommenderar alla arbetsgivare att läsa. Och glöm inte att involvera Vision i utvecklingsarbetet. Vi är viktiga medspelare, så låt oss göra arbetet tillsammans!

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt