Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Äldreomsorgens chefer ska ha tid att leda

2018-10-17

De flesta av Visions chefsmedlemmar i äldreomsorgen trivs väldigt bra med sina jobb och många upplever att de hamnat på rätt plats i sitt yrkesliv. Samtidigt är yrkesrollen komplex. Första linjens chefer, som ofta är kvinnor, har höga krav på sig både från ledning, medarbetare och anhöriga. När Äldreomsorgsdagarna nu startar ser jag fram emot viktiga samtal om hur vi kan förbättra chefers förutsättningar att leda.

När Vision ställer frågan till våra chefsmedlemmar vad de behöver för att vara en närvarande ledare svarar nästan alla inom omsorgen: ett rimligt antal medarbetare. I dag är det inte ovanligt att chefer i äldreomsorgen har personalansvar för upp till 60 personer. Att leda så många medarbetare och samtidigt hantera en hög personalomsättning, krånglande IT-system och oroliga anhöriga, är inte hållbart.

Sedan två och ett halvt år tillbaka har chefer också ett långtgående arbetsmiljöansvar som kräver att de jobbar förebyggande för att minska stress och ohälsa. Ett systematiskt arbete som såklart kräver tid för att kunna bidra till en förändring.  

Nyligen presenterades Arbetsmiljöverkets inspektioner av 113 arbetsgivare inom vård och omsorg. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser hade brister i chefernas arbetsmiljö. Hög arbetsbelastning och ett stort antal medarbetare ett några av de vanligaste bristerna. Liksom ett bristande organisatoriskt stöd i chefsrollen.

Dessa problem har Vision uppmärksammat länge. Vi har opinionsbildat och med hjälp av forskning visat hur stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Vilket i sin tur leder till sämre produktivitet, större personalomsättning och högre sjukfrånvaro.

Vi har också pekat på det omvända - att ett närvarande ledarskap ger nöjdare medarbetare och större arbetsglädje. Och det gagnar såklart även brukare och anhöriga.

Och Visions påverkansarbete, inte minst lokalt, har bidragit till att ge resultat. Vi ser att allt fler kommuner, landsting och regioner sätter mål för hur många medarbetare chefer kan ha. Men fler behöver ta efter! Arbetsgivarna behöver även se över det organisatoriska stödet till chefer, som till exempel IT- och HR- stöd. Rätt använt kan de frigöra tid så att fler chefer får förutsättningar att vara närvarande ledare.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar