Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Äldreomsorgens chefer ska ha tid att leda

2018-10-17

De flesta av Visions chefsmedlemmar i äldreomsorgen trivs väldigt bra med sina jobb och många upplever att de hamnat på rätt plats i sitt yrkesliv. Samtidigt är yrkesrollen komplex. Första linjens chefer, som ofta är kvinnor, har höga krav på sig både från ledning, medarbetare och anhöriga. När Äldreomsorgsdagarna nu startar ser jag fram emot viktiga samtal om hur vi kan förbättra chefers förutsättningar att leda.

När Vision ställer frågan till våra chefsmedlemmar vad de behöver för att vara en närvarande ledare svarar nästan alla inom omsorgen: ett rimligt antal medarbetare. I dag är det inte ovanligt att chefer i äldreomsorgen har personalansvar för upp till 60 personer. Att leda så många medarbetare och samtidigt hantera en hög personalomsättning, krånglande IT-system och oroliga anhöriga, är inte hållbart.

Sedan två och ett halvt år tillbaka har chefer också ett långtgående arbetsmiljöansvar som kräver att de jobbar förebyggande för att minska stress och ohälsa. Ett systematiskt arbete som såklart kräver tid för att kunna bidra till en förändring.  

Nyligen presenterades Arbetsmiljöverkets inspektioner av 113 arbetsgivare inom vård och omsorg. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser hade brister i chefernas arbetsmiljö. Hög arbetsbelastning och ett stort antal medarbetare ett några av de vanligaste bristerna. Liksom ett bristande organisatoriskt stöd i chefsrollen.

Dessa problem har Vision uppmärksammat länge. Vi har opinionsbildat och med hjälp av forskning visat hur stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Vilket i sin tur leder till sämre produktivitet, större personalomsättning och högre sjukfrånvaro.

Vi har också pekat på det omvända - att ett närvarande ledarskap ger nöjdare medarbetare och större arbetsglädje. Och det gagnar såklart även brukare och anhöriga.

Och Visions påverkansarbete, inte minst lokalt, har bidragit till att ge resultat. Vi ser att allt fler kommuner, landsting och regioner sätter mål för hur många medarbetare chefer kan ha. Men fler behöver ta efter! Arbetsgivarna behöver även se över det organisatoriska stödet till chefer, som till exempel IT- och HR- stöd. Rätt använt kan de frigöra tid så att fler chefer får förutsättningar att vara närvarande ledare.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt