×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions pensionsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser som givits av Vision och Arbetslöshetskassan Vision åt deras anställda och efterlevande (se stadgar).  

Visions pensionsstiftelse är registrerad i Sverige och stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Visions pensionsstiftelse
Box 7825
103 97 Stockholm

Telefonnummer: 0771-44 00 00

E-post: ekonomi@vision.se

Tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen utövar tillsyn över stiftelsen.

Styrelsen i Visions pensionsstiftelse består av:

Veronica Magnusson, Katarina Holmqvist, Lars-Åke Josefsson, Linda Olausson, Peter Tollmann och Östen Schubert Olsson.

Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Ekonomisk ställning

Arbetsgivarnas utfästelser är fullt tryggade. Marknadsvärdet av stiftelsens kapital överstiger åtagandet, se årsredovisning.

Placeringsprofil

En stabil värdetillväxt ska prioriteras framför risktagande.

Avkastningsmålet är att årligen som lägst uppnå en genomsnittlig avkastning motsvarande statslåne-räntan (SLR) eller motsvarande i genomsnitt under en treårsperiod. Lägst 80 procent av tillgångarna, mätt i marknadsvärde, ska placeras i räntebärande instrument.

Vision policy för miljö, sociala och etiska hänsyn vid investeringar utgörs av sociala, miljömässiga och etiska kriterier.

Uteslutande kriterier
Vapen och krigsmateriel
Pornografisk verksamhet
Tobaksprodukter
Alkoholhaltiga drycker
Fossila bränslen

Påverkanskriterier – hänsyn tas till följande kriterier

Mänskliga rättigheter
Anställdas arbetsvillkor och rättigheter
Miljö och klimat
Affärsetik

Kriterierna ovan bygger på ett antal av internationella riktlinjer avseende relevanta miljö, sociala och etiska aspekter;

FN: s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna och de angränsande FN konventionerna.
FN:s Global Compact
ILO: s åtta kärnkonventioner
OECD: s riktlinjer för multinationella företag

Stiftelsens fonder finns i Nordea, Nordea Asset Management.

Pensionsstiftelsen utövar inte något aktieägarengagemang och använder inte möjligheten att delta på bolagsstyrelser för att utnyttja sin rösträtt.

Pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer

Nyheter

Ta del av gemenskapen i Visions pensionärssektioner

Efter en lång yrkesverksam karriär kan pensionen tas emot med dubbla känslor. En del känner glädje och lättnad medan vissa kan känna saknad efter kollegor, rutiner och att gå till en arbetsplats. Ett sätt att fortfarande ta del av det sociala utbytet är att gå med i en av Visions pensionärssektioner.  2021-05-25

Framtidsjobben du inte visste fanns

Att det är allt färre som arbetar med mer ”praktiska” arbeten råder det inga större tvivel om. Och det är inte så konstigt! Med tiden försvinner yrken och ersätts med nya för att passa samtiden och dess behov. Och då finns det med stor sannolikhet yrken du kanske inte visste existerade.  2021-05-21

Projektifiering – en effekt av riktade statsbidrag

Samhällets demografiska förändringar påverkar den offentliga förvaltningen på alla nivåer. I masteruppsatsen ”Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning” undersöker Johanna Jonsson statsbidragens effekter och konsekvenser för kommuner. Uppsatsen tilldelas i år Visions samhällsvetarstipendium.  2021-04-09

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Till arkivet

2094 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum