Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Yttrande gällande TCOs remissvar på SOU 2017:25

TCO är remissinstans för remissen. Vision delger därmed TCO förbundets synpunkter. Syftet med översynen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Utredningen har också haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att stärka Försäkringskassans kunskap kring arbetsskador och de skillnader som finns mellan män och kvinnor. Vidare föreslås en skyldighet för försäkringskassan att inhämta ett läkarutlåtande för utredning om rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Vision ser positivt på förslaget att Försäkringskassan får ett utökat ansvar för att inhämta läkarutlåtande, men ser det inte som tillräckligt. En lösning skulle kunna vara att man inför en fast prövningstidpunkt.

I betänkandet föreslås en ny förmån – rehabiliteringsersättning vid arbetsskada. Vision föreslår att försäkrade som omfattats av förmånen maximal tid, 12 månader under max tre år, med automatik ska få information om möjligheten att söka livränta. I utredningen föreslås att reglerna för omräkning av livränta ändras från att ett särskilt indexeringstal används till att istället använda inkomstindex. Vision välkomnar förslaget arbetsskadelivränta årligen ska räknas om med förändring i inkomstindex. På det sättet knyts omräkningen till den allmänna inkomstutvecklingen i samhället. 

Remissvar: Samlad kunskap, stärkt handläggning (pdf)

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar