Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Remissvar: Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

2015-11-02

Visions underremissvar avseende delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78.

Sammanfattning av utredningens förslag

  • Grundläggande förutsättningar vid offentlig upphandling. Det finns några grundläggande förutsättningar inom upphandlingsrätten som är nödvändiga att ha en övergripande uppfattning om för att förstå de överväganden som har gjorts under utredningen.
  • Transparens innebär att det redan från början måste vara klart specificerat vilka krav som ställs i upphandlingen. Detta är en förutsättning för att en utomstående ska kunna kontrollera att upphandlingen går rätt till och för att de konkurrerande leverantörerna ska veta vad som krävs av dem. En del i detta är också kravet på förutsebarhet, alltså att den som planerar att lägga ett anbud i upphandlingen redan i förväg ska kunna se vilka kostnader som kommer att uppstå.
  • Kraven i upphandlingen måste också vara mätbara för att anbudsgivarna och de som sedan följer upp upphandlingen ska kunna avgöra om kraven uppfylls. Formuleringar som "bra arbetsmiljö" eller "rimliga löner" är alltså alldeles för ospecifika och inte mätbara. Kraven ska även ha ett samband med det som upphandlingen avser.
  • Föreningsfrihet har egentligen inte specifikt med offentlig upphandling att göra, utan är en grundläggande rättighet enligt EU:s grundvalar och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. I det här sammanhanget innebär det att den upphandlande myndigheten inte har rätt att undantagslöst kräva att leverantörerna ska vara medlemmar i en arbetsgivarorganisation (och därigenom kollektivavtalsbundna).
  • Proportionalitet är en grundläggande princip inom hela EU-rätten och betyder att de vidtagna åtgärderna måste stå i proportion till det mål man vill uppnå.

I utredningen har man använt uttrycket särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor för de upphandlingsvillkor som rör anställningsvillkor och arbetsförhållanden för de anställda hos leverantören (och dess underleverantörer).

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar