×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Remissvar: Psykiatrisk tvångsvård

2012-11-16

Vision har yttrat sig om betänkandet "Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd" (SOU 2012:17).

Syftet med utredningen har varit att föreslå en ny lagstiftning som uppfyller både etiska, medicinska och juridiska krav när det gäller tvångsomhändertagande av personer med psykiatrisk sjukdom.

Vision anser det av största vikt att se hela den psykiatriska vården som en helhet. En öppen och tillgänglig vård som också har resurser att möta tidiga behov är ett viktigt led i att undvika tvångsåtgärder. För att ge personer med psykiatriska funktionsnedsättningar ett heltäckande och sammanhållet stöd krävs samverkan mellan huvudmännen.

Många av Visions medlemmar arbetar inom äldreomsorgen, och Vision vill därför peka på vissa svårigheter kring tvångsåtgärder mot en demenssjuk person. Där finns det gråzoner som måste lösas.

Ansvarsfördelningen kring personer som både har en psykisk störning och ett omfattande missbruk har länge varit ett problem. Vision ser socialtjänstens fortsatta ansvar för personer med missbruk och beroende som nödvändig.

Det nya lagförslaget kan innebära att psykiatrin får möta en blandad målgrupp med olika behov. Bemötandet, synsättet och vården måste mer tydligt styras av ett individuellt synsätt.

Sammanfattningsvis är det svåra frågor och dilemman som ryms inom den psykiatriska tvångsvården. Intressekonflikten är tydlig mellan den egna självbestämmanderätten, det bedömda vårdbehovet och behovet av skydd. Det viktiga är att ett tidigt stöd i öppenvården fungerar genom att det finns platser för vårdsökande och inte enbart ett fåtal akutplatser, där läkarna tvingas till svåra prioriteringar. För att finna de bästa vårdalternativen bör behandlingsallianser etableras, där personal, närstående och den enskilde i samspel utformar den bästa vården och behandlingen.

Hela Visions remissyttrande (pdf)

Nyheter

Till arkivet

1653 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum