Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Remissvar: Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem

2011-08-23

Svar från SKTF/Vision på remiss angående nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter enligt LSS.

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd syftar till att inrätta ett ledningssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter enligt LSS. Ledningssystemet har till syfte att utveckla och säkra kvalitet och säkerhet. För att möjliggöra detta behövs ett system där ledningen har möjlighet att leda, planera och kontrollera verksamheten samt följa upp och utvärdera den. Idag finns två separata föreskrifter en för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och en för ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Från och med 2010 har Socialstyrelsen tillsynsansvar för både hälso- och sjukvård och socialtjänsten, i linje med denna ordning föreslås nu gemensamma föreskrifter och allmänna råd för båda verksamheterna.

SKTF anser att föreslaget beskriver ett ledningssystems uppbyggnad på ett bra sätt och betonar behovet av samverkan från både hälso- och sjukvårdens sida och från socialtjänstens sida. Detta är en förutsättning för att få den bästa verksamheten.
Ett utmärkt sätt att främja kvaliteten är att utveckla system kring egenkontroll, i förslaget finns angivet vad en egenkontroll kan innefatta, under den delen saknar SKTF ett systematiskt sätt att ta tillvara personalens synpunkter.

I nuvarande föreskrifter och allmänna råd för socialtjänsten (SOSFS 2006:11) finns ett eget kapitel kring Personal- och kompetensförsörjning där framgår det att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att:

1. Det finns bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag
2. Personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna
3. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutveckling inom verksamhetsområdet.

I föreliggande förslag finns ingen motsvarande skrivning. SKTF anser att personalens förutsättningar och kompetens är grundläggande för att kunna uppfylla krav om kvalitet och säkerhet i verksamheten och anser därför att dessa skrivningar ska kvarstå i det nya förslaget. I övrigt har SKTF inga ytterligare synpunkter.

Eva Nordmark
förbundsordförande

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar