Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Det här ska Vision driva

Många motioner till förbundsmötet 2016 handlade om villkorsfrågor som Vision ska driva på olika sätt, inte minst i avtalsrörelsen gentemot arbetsgivarna. De här frågorna beslutade förbundsmötet att Vision ska driva.

 • Arbetstidsavtal för HVB-hem och andra verksamhetsområden

  Motion 2 (pdf)

 • Utvidga definitionen av ”enskilda angelägenheter” då anställda har möjlighet att vara lediga från jobbet med lön, eftersom skälen att behöva ledighet kan variera.

  Motion 3 (pdf)
  Motion 4 (pdf)

 • Förbättrade villkor för personal som jobbar på läger.

  Motion 5 (pdf)

 • Likvärdiga semestervillkor oavsett ålder utan att några försämringar sker i gällande avtal.

  Motion 6 (pdf)

 • En minskning av veckoarbetstiden för medlemmar anställda på flygplatser och andra berörda verksamhetsområden med oregelbundna arbetstider, natt- och helgarbete.

  Motion 7 (pdf)
 • Öka ersättningen för obekväm arbetstid och se över arbetsvillkoren för medlemmar som arbetar mycket obekväm arbetstid.
 • Kortare arbetstid för anställda som jobbar vaken natt.

  Motion 9 (pdf)

 • Bättre direktiv om hur beredskap får användas, så att anställda i högre utsträckning får vara lediga efter arbetsdagens slut, samt bättre framförhållning i schemaläggning.

  Motion 11 (pdf)

 • Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

  Motion 12 (pdf)
  Motion 13 (pdf)
  Motion 14 (pdf)

 • Uppmuntra samhällsviktigt frivilligarbete genom att avdrag för tjänstgöring i statliga och kommunala frivilligorganisationer behandlas likställt med tjänstgöring i hemvärnet.

  Motion 17 (pdf)

 • Belysa arbetsmiljöaspekten av arbete i kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser, utifrån individuella behov.

  Motion 19 (pdf)

 • Uppmärksamma den ostörda fritiden som en arbetsmiljöfråga, till exempel rätten att stänga av telefonen.

  Motion 22 (pdf)

 • Förbättrad löneutveckling för medicinska sekreterare samt lyfta och synliggöra yrkesgruppen.

  Motion 31 (pdf)

 • Lyfta konsekvenserna av strukturella löneskillnader för medlemmarnas pensioner, samt sätta fokus på ett krackelerande pensionssystem.

  Motion 33 (pdf)

Lokala intresseförhandlingar

Underlag för lokala intresseförhandlingar som ska tas fram av Visions kansli. Underlaget ska innehålla tecknade avtal, Visions minimikrav och argument för detta. Underlaget ska vara färdigt senast 31 augusti 2018.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar