Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vi är Vision

På Visions förbundsmöte 2016 tog cirka 200 förbundsmötesombud bland annat beslut om Visions nya mål- och styrdokument "Vi är Vision". I dokumentet "Vi är Vision" finns Visions mål och hjärtefrågor som ligger till grund för Visions arbete.

Visions hjärtefrågor

Visions hjärtefrågorDe nya hjärtefrågorna pekar ut några områden där vi vill göra förflyttningar för att nå resultat. Tillsammans arbetar vi för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sina arbetsliv.

Visions styrdokument: Vi är Vision - mål och hjärtefrågor

Framtidens arbetsliv
Vision är aktiva i utvecklingen av arbetslivet. Vi driver frågor kring kunskaps- och yrkesutveckling, det vill säga medlemmarnas möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi bidrar till att skapa attraktiva och innovativa arbetsplatser som utvecklar medarbetarna och attraherar de som är på väg in i arbetslivet. Vi arbetar för att alla nyutexaminerade och nyanställda ska få en bra introduktion på jobbet. Alla ska känna att deras kompetens tas tillvara. Medlemmarna har lösningarna på dagens och framtidens utmaningar.

Förutsättningar för chefs- och ledarskap
Vision ser chefskap som en profession och anser att chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna utöva och utveckla sitt ledarskap. Det handlar om väl fungerande verksamhetssystem, personalansvar för ett rimligt antal medarbetare, tydliga mandat och administrativt stöd Vi arbetar för att chefer ska ha tid och resurser att leda och förbättra verksamheten. Chefernas förutsättningar är en nyckel till arbetsplatsens möjligheter att fungera och utvecklas.

Hållbart arbetsliv - mer arbetsglädje
Vision står upp för allas lika värde, inkludering och mångfald på jobbet. Med mångfald menar vi en arbetsplats för alla. Det betyder att alla ska kunna vara sig själva på jobbet, att arbetsplatserna är öppna för alla och att kompetensen är det som ska vara avgörande vid en anställning.

I Vision tar vi fasta på arbetsglädje – det ska kännas bra att gå till jobbet. Vi vill se ett schyst arbetsliv. Det handlar om allas rätt till en god arbetsmiljö – fysisk, digital och social. Arbetsmiljön på jobbet ska främja utveckling, nytänkande och professionellt arbete. Medlemmarnas inflytande över sin arbetssituation ska öka. Vårt arbetsplatsnära arbete identifierar friskfaktorer och minskar riskerna för ohälsa.

Fair Union
Vision är en Fair Union. Det innebär att vi arbetar aktivt för mänskliga och fackliga rättigheter och en samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt och bidrar då till att nå FNs globala mål för hållbar utveckling. På arbetsplatserna är vi delaktiga i allt från att ställa sociala krav vid upphandlingar till hur verksamhetens resepolicy utformas. Att vi är en Fair Union innebär att vi stolt lever som vi lär.

Löner och villkor
Medlemmarna ska ha rätt förutsättningar att göra ett professionellt arbete. De ska ha möjligheter att påverka sin lön och sina villkor. Vår lönepolitik har fortsatt fokus på en välfungerande löneprocess. Vi efterfrågar vilka villkorsfrågor som är viktiga för medlemmarna och arbetar aktivt för att förverkliga dem på alla nivåer. Vi fokuserar särskilt på att åtgärda de strukturella löne- och villkorsskillnader som finns mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer.

Visions mål

Vi ska fortsätta öka i facklig styrka och vara störst i våra yrkesgrupper
Vi ställer frågan om medlemskap till alla som inte är medlemmar. Vi rekryterar minst 1800 medlemmar i månaden under 2017 och reviderar sedan månadsmålet årligen. Rekryteringen av akademiker, unga och nyanställda kommer att vara särskilt viktig i framtiden.

Medlemmarna ska ha ett ökat inflytande över den lokala fackliga verksamheten
Vi främjar fackligt engagemang på varje arbetsplats.

Vår handlingskraft på arbetsplatsen är viktig för att nå resultat för våra yrkesgrupper
Via kraften i medlemmarnas idéer och tankar når vi resultat i våra hjärtefrågor.

Vision ska ha de mest nöjda medlemmarna
Vi utvecklar och stärker dialogen på arbetsplatserna och i digitala kanaler. Medlemmarna ska uppleva att vi är närvarande, förstår deras situation och tillsammans med dem driver frågor.

Vi ska vara närvarande på arbetsplatserna
Alla ska ha förutsättningar att kombinera sitt arbetsliv med ett fackligt engagemang.

Vi arbetar aktivt med att stärka mångfalden och säkra generationsväxlingen i styrelserna
Det är vårt gemensamma ansvar. Valutskotten har en viktig roll i att bedriva en uppsökande verksamhet för att bidra till detta mål.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar