Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Utskott 7: Utbildning

2016-10-03

15 motioner som handlar om Visions utbildningsverksamhet hade kommit in till förbundsmötet. Förbundsmötet beslutade bland annat om en omfattande utredning av Visions utbildningsverksamhet som ska genomföras.

Vision ska utreda utbildningsverksamheten

(motion 58)

En omfattande utredning av Visions utbildningsverksamhet ska göras och vara klar till förbundsmötet 2018.

Nätutbildning i mångfald

(motion 56)

Saime Civas och Ola Tellner i Stockholm föreslog i en motion att Vision skapar en nätutbildning i mångfald. I sin motivering skriver de att ”Visions värdegrund bygger på allas lika värde och respekt för den enskilde. Vidare säger Vision att jämställdhet och mångfald är en styrka. Vision har tagit aktiv ställning i frågan om att mångfald berikar arbetslivet”.

Förbundsmötet beslutade

  • att Vision skapar en nätutbildning i mångfald som tydligt pekar på Visions ställningstagande i mångfaldsfrågan

Modern mötesteknik

(Motion 57)

Jennie Eriksson från Uppsala påpekade i en motion behovet av nya tekniska möjligheter för att mötas. ”Avstånd och tidsbrist är två faktorer som spelar in då möjligheten att engagera sig begränsas. Med lättillgänglig modern mötesteknik skulle vi kunna öka samarbetet mellan avdelningar/klubbar, ha mer tid till att företräda våra medlemmar samt vara ett attraktivt förbund”, skrev hon.

Förbundsmötet beslutade

  • att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa enkla guider och appar och liknande som finns för modern mötesteknik så den blir mer tillgänglig för medlemmar och förtroendevalda runt om i landet

Normkritisk utbildning

(motion 68)

Lisa Svensson från Norrköping uppmärksammade i en motion att Vision behöver bli bättre på normkritik och att det behövs utbildning i normkunskap. I sin motivering skriver hon bland annat:

”Många av våra medlemmar utsätts för kränkande särbehandling på sina arbetsplatser på grund av att de bryter mot normer. Det kan handla om frågor gällande sexualitet, könsuttryck, funkofobi och så vidare. Vi menar att det är viktigt för att våra förtroendevalda att kunna upptäcka och att klara av att agera på dessa övertramp. Vi menar att många vill agera, men att man upplever att man saknar kunskap i frågorna och då hellre väljer att vara tyst än att uttala sig kränkande på grund av sin okunskap.”

Förbundsmötet beslutade

  • att Vision skall inkludera normkunskap i sitt utbildningsutbud
  • att utbildningar erbjuds i andra forum än på internet, för alla ombud och skyddsombud
  • att Visions HBTQ-nätverk, RIM och andra kunniga nätverk används som referensgrupper i arbetet med att ta fram kursens innehåll och utformning.

Mångfaldsutbildning för valutskott

(motion 70)

Rådet för Integration och etnisk Mångfald, RIM i Väst föreslog i en motion att Visions valutskott får utbildning i mångfald. ”Vi har sedan länge ett mål att våra styrelser ska spegla vår medlemskår. Vi anser att det är en bra bit kvar när det gäller den etniska mångfalden i våra styrelser” skrev de i sin motivering.

Förbundsmötet beslutade

  • att valutskottsutbildningen får ett avsnitt kring etnisk mångfald i styrelser

Nyheter

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar