Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Modern Demokratisk organisation

2016-10-03

Förbundsmötet 2016 beslutade om nästa steg i arbetet med en modern demokratisk organisation. Det handlar om utveckling av nya arbetsformer, mer transparens och inflytande för Visions medlemmar. En omfattande utredning om Visions framtida organisation ska göras och presenteras hösten 2017.

Inför förbundsmötet hade förbundsstyrelsen presenterat rapporten Modern demokratisk organisation. Rapporten redovisade hur förbundsstyrelsen arbetat med frågan sedan förra förbundsmötet 2014 tillsammans med ett antal förslag på hur arbetet ska gå vidare.

Sedan förbundsmötet 2014 har en omfattande undersökning om medlemmarnas förväntningar och krav på en demokratisk organisation gjorts. Resultatet visade att det är kring de arbetsplatsnära inflytandefrågorna Vision behöver göra att arbete. Frågorna har sedan fortsatt att diskuteras på olika sätt, bland annat på Visions regionala konferenser, under 2015-16. Parallellt gjordes en utredning för att undersöka förutsättningarna för ett bra fackligt engagemang för Visions privatanställda medlemmar på mindre arbetsplatser.  

Utifrån de arbete som gjorts föreslogs ett antal åtgärder för att ta nästa steg när det gäller hur Vision organiserar sig.

Förbundsmötet beslutade

  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta ett arbete där förslag på förbättringar av transparens, nya arbetssätt och inkludering löpande genomförs i dialog med samordningsgrupper, andra regionala grupperingar och träffar samt med klubbar och avdelningar.
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja en översyn av förbundsmötets roll, funktion och mandatfördelning med en rapport som delges hösten 2017 inför förbundsmötet 2018
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en regional dialog genomförs gällande representation vid regionala förbundskonferenser, regionkonferenser och förmöten
  • att för att vara handlingskraftiga på varje arbetsplats fortsätter vi utveckla metodstöd, utbildning och roll för våra lokala representanter och ombud
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog med samordningsgrupperna se över hur val till centrala valutskottet genomförs
  • att erbjuda standardiserade NMI-mätningar (Nöjd Medlems Index) till avdelningar och klubbar
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att avdelningar och klubbar får det stöd som behövs av kansliorganisationen för att utveckla lokala förtroendevalda

Följande motioner har inspel till utredningen om Visions framtida organisation.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar