Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lokal organisation, samt intern styrning och demokrati

2016-10-03

24 motioner som handlade om Visions lokala organisation samt intern styrning och demokrati. Flera av motionerna kommer att tas hänsyn till i arbetet med utredningen om visions framtida organisation som Förbundsmötet 2016 beslutade om.

Visions framtida organisation ska utredas

(motion 74)

Jan Andersson i Örebro hade skickat in motionen Utred framtidens organisation för Vision. ”Nuvarande organisation har ganska många år på nacken och mycket har hänt under dessa år. Samhället i stort har gått mot mer fusion och mindre stuprör, till exempel ansvarsutredningens betänkande och bildande av storregioner. Vårt intryck är att många förtroendevalda upplever att det är väldigt ojämnt när vi pratar om medlemskapets värde. En medlem i en stor avdelning får ett gediget smörgåsbord uppdukat av alla möjliga aktiviteter medan en medlem i en liten klubb inte alls får ut så mycket av sitt medlemskap. Vi menar att detta inte är hållbart på sikt”, skrev han i motiveringen.

Förbundsmötet beslutade

  • att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om Visions framtida organisation både gällande den parlamentariska organisationen och kansliorganisationen
  • att förbundsstyrelsen till förbundsmötet 2018 ska avge en skriftlig utredningsrapport gällande detta.

Förtydliga stadgarna när det gäller valprocessen

(motion 80)

Katarina Möller och Eva Ericsson i Karlskrona skickade in en motion som uppmärksammade risker för misstolkningar när det gäller valordningen i stadgarna. I sitt svar skrev förbundsstyrelsen att de föreslår ett antal smärre förändringar av stadgarna för att göra dem mer tillgängliga. En förändring som förslogs var att de mycket detaljerade anvisningarna för poströstning helt skulle tas bort från stadgarna. Istället skulle regler för poströstning eller via andra digitala mötessystem fastställas av förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet beslutade

  • att förbundsstyrelsen skyndsamt tar fram anvisningar för elektroniskt röstsystem och poströstning

Förändring av valordningen

(motion 81)

Annica Walther i Stockholm uppmärksammade i en motion en bris som hon ser i valordningen. ”Vi har noterat att det inte regleras att ledamot av valutskott/valberedning på alla nivåer inom förbundet med automatik skall avgå som ledamot, om nominering för vederbörande sker och hen accepterar nominering och kandiderar till post som valutskott/valberedning har att föreslå förtroendevalda till.”

Förbundsmötet beslutade

  • att förbundsstyrelsen får i uppdrag att förtydliga hur ledamot i valutskottet bör hantera en eventuell egen nominering till annat förtroendeuppdrag.

Samordning för att driva sakfrågor

(Motion 85)

Vision Göteborg önskade i en motion mer samordning och stöd från kansliorganisationen när det gäller att driva sakfrågor gentemot arbetsgivaren. Frågan om kollektivavtal som gör det möjligt att växla in sin semesterersättning mot fler semesterdagar är ett sådant exempel. Förbundsstyrelsens svar på motionen var att detta uppdrag har kansliorganisationen redan, men att det alltid kan bli bättre, och att vi kan utveckla nya metoder.

Förbundsmötet beslutade

  • att kansliorganisationen får i uppdrag att samordna och stötta avdelningar och klubbar i att driva sakfrågor

Trygga återväxten av fackligt förtroendevalda i Vision

(motion 86)

Vision behöver göra en ordentlig satsning på att få fler förtroendevalda. Det skrev Andreas Falk från Landstingsavdelningen Stockholm i en motion. ”Flera av de som är förtroendevalda är dock ganska åldersstigna och konkurrensen om uppdragen är oftast inte särskilt hård. Det är helt enkelt för få av medlemmarna som tycks vara beredda att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag. Det finns all anledning att känna oro för en sådan utveckling.” Motionären menade att det kommer behövas en centralt planerad satsning som sträcker sig över flera år, på samma sätt som satsningen på att rekrytera nya medlemmar.

Förbundsmötet beslutade

  • att genomföra en särskild flerårig satsning på att få fler medlemmar i Vision att vilja bli fackligt Förtroendevalda
  • att en särskild strategi och plan med mätbara mål tas fram som stödjer avdelningar och klubbar i genomförandet av aktiviteterna
  • att tillräckliga resurser avsätts i budget för att kunna genomföra satsningen

Nyheter

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar