Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Utskott 6: Kommunikation

2016-10-03

Tio motioner som handlade om kommunikation hade kommit in. Förbundsmötet fattade bland annat beslut som handlade om klarspråk, mångfald och normkritik i bild och text och tillgänglighet på Visions hemsida.

Klarspråk

Motion 49 (pdf)

För att göra Visions texter mera tillgängliga för alla hade Vision Göteborg skrivit en motion om att använda klarspråk. Klarspråk är texter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs.

Förbundsmötet beslutade

  • att förbundsstyrelsen ska arbeta för att alla som skriver texter i Visions namn har god kunskap om Klarspråk och att Klarspråk ska användas.

Profilmaterial om HBTQ till pridefestivaler

Motion 48 (pdf)

Motion 51 (pdf)

Många av Visions avdelningar och klubbar är engagerade i HBTQ-frågor och deltar på pride-festivaler runtom i landet. I två motioner fanns önskemål att förbundet ska ta fram ett gemensamt profilmaterial att använda på pridefestvaler. Utskottet diskuterade frågan och kom fram till att Vision redan arbetar aktivt med profilmaterial med HBTQ-tema. Material finns att beställa i profilbutiken, och den uppdateras efter hand med nytt material.

Förbundsmötet beslutade

  • att anse motionerna besvarade. 

Mångfald och normkritik i Visions texter och bilder

Motion 52 (pdf)

Vision Göteborg skrev i en motion att ”Vi upplever att bilderna i bilddatabasen, i vårt tryckta material och på hemsidan, inte skildrar människorna som vi ser omkring oss på våra arbetsplatser. Det är viktigt med mångfald i materialet som vi använder internt och externt så att medlemmarna i förbundet känner igen sig i både bilder och texter.”

Förbundsstyrelsen skrev i sitt svar att de tycker motionären tar upp viktiga synpunkter och att redan har kansliet uppdraget Visions texter och bilder ska utgå från värdegrunden och vara normkritisk. Därför är både bildbank och texter i ständig utveckling. Ju mer vi kan använda oss av varandras kompetenser, desto bättre. Därför uppmanar förbundsstyrelsen alla som har synpunkter och idéer om Visions material att höra av sig med förslag på konkreta förbättringar till kommunikation@vision.se

Förbundsmötet beslutade

  • att Vision ser över de bilder i bildbanken som används internt och externt idag.
  • att Vision skapar nya bilder till bildbanken som kan användas i Visions material och uppdaterar bilddatabasen utifrån ett normkritiskt perspektiv och med mer mångfald.
  • att Vision normkritiskt ser över sitt skrivna material så att fler medlemsgrupper känner igen sig.

Synliggör Visions internationella arbete

Motion 54 (pdf)

Vision Göteborg tog i en motion upp att de anser att Visions internationella samarbetsprojekt borde göras mer kända för medlemmar och potentiella medlemmar. Det är rekryterande och visar att vi för den fackliga idén vidare. Förbundsstyrelsen skrev i sitt svar att vi redan på olika sätt presenterar vårt internationella arbete, men att Vision kan bli bättre på att synliggöra det.

Förbundsmötet beslutade

  • att Vision tar fram material som presenterar Visions internationella arbete, gärna i form av rapporter från insatserna

Gör Visions webbplats mer tillgänglig

Motion 55 (pdf)

Vision Göteborg föreslog i en motion att se över tillgängligheten på Visions webbplats för personer med funktionsnedsättningar. ”Vi behöver ta hjälp för att ordentligt utreda, och på förslag åtgärda, hemsidan så att så många som möjligt kan ta del av all information. Detta är särskilt viktigt med tanke på vår värdegrund och våra hjärtefrågor”, skrev motionärren.

Förbundsstyrelsen svarade att kansliet har försökt att få till en sådan tillgänglighetsrevision, men inte hittat något företag med kollektivavtal som kan åta sig uppgiften. Arbetet fortsätter nu att hitta ett annat företag, som på ett lika professionellt sätt kan göra en tillgänglighetsanalys.

Förbundsmötet beslutade

  • att ge förbundsstyrelsen i uppgift att anlita ett kompetenta konsulter/företag för att göra en tillgänglighetsrevision av vision.se med förslag och åtgärdsprogram för att säkerställa att vår hemsida blir tillgänglig.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar