Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Utskott 2: Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett fortsatt viktigt ämne för Visions medlemmar. Utöver besluten som uppmärksammas här har förbundsmötet antagit det nya mål- och styrdokumentet ”Vi är Vision” där hållbart arbetsliv lyfts fram som en av Visions hjärtefrågor.

Aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap

(motion 19)

Det blir allt vanligare med öppna landskap och kontorsmiljöer utan fasta platser – så kallade aktivitetsbaserade landskap. Motionären efterfrågar därför riktlinjer för att kunna företräda medlemmar på bästa sätt i planerandet av nya lokaler.

Förbundsmötet beslutade att:

  • Vision ska fokusera på frågan kring öppna landskap/aktivitetsbaserade arbetsplatser på samma sätt som vi fokuserat på frågan kring IT-miljöronder.
  • Vision ska belysa det individuella i att sitta i öppna landskap, vi är inte lika och har olika behov för att kunna jobba. Några kan sitta bland många, andra behöver avskildhet.
  • Vision ska belysa det sociala perspektivet av att sitta i ett öppet landskap, utifrån nya AFSen om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Förbundsstyrelsen får i uppdrag att genom Sunt arbetsliv se till att verktyg i ämnet tas fram.

Gränslöst arbetsliv – ostörd fritid

(Motion 22)

Idag har den moderna tekniken bidragit till att arbetsförhållanden alltmer präglats av tillgänglighet och gränslöshet. Motionären lyfter vikten av återhämtning och rätten att stänga av telefonen. Vision driver frågan kring problematiken och rätten till ostörd fritid redan idag på flera fronter, bland annat genom avtalsarbete och tidigare gentemot Arbetsmiljöverket i trepartsarbetet med den nya föreskriften om organisatoriskt och social arbetsmiljö.

Förbundsmötet beslutade:

  • Att Vision ska uppmärksamma den ostörda fritiden, rätten att stänga av telefonen. Genom att uppmärksamma detta i sitt arbetsmiljöpolitiska arbete, t.ex. genom att lyfta frågan på ombuds- och medlemsutbildningar.

I sitt yttrande var förbundsstyrelsen också tydlig med att Vision alltid utgår från att det är den anställdes egna val att utnyttja flexibiliteten i arbetstidens förläggning. Det är alltså alltid först och främst den anställdes val att eventuellt jobba utanför ordinarie arbetstid, eller att vara tillgänglig för mer kritiska frågor vid lättare sjukdom. Samma sak gäller vid vård av barn (VAB). Utförs ändå arbete under VAB ska arbetsgivaren stå för lön och inte Försäkringskassan.

Psykiska arbetsskador

(Motion 23)

Så som reglerna för arbetsskada ser ut idag är det ofta svårt för den som lider av stress- eller utmattningssyndrom att få sin skada klassad som en arbetsskada.

Förbundsmötet beslutade att:

  • Förbundet får i uppdrag att verka för en förändring i arbetskadereglerna så att även stressrelaterade sjukdomar räknas som arbetsskador.

Nyheter

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar