Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Genrebild: Lila tulpaner

Nominerade till fyllnadsval

Här presenteras nominerade till fyllnadsvalet till förbundsstyrelsen 2022.

34 nomineringar har kommit in till fyllnadsvalet till förbundsstyrelsen. Av dem har nio personer dragit tillbaka sina kandidaturer.

Nominerade

Här kan du ta del av samtliga nominerade till fyllnadsvalet och deras svar på följande fråga:

"De kommande åren kommer förbundets fokus vara att öka i facklig styrka och få fler engagerade i Vision. Beskriv på vilket sätt du kan bidra i förbundsstyrelsens uppdrag att offensivt leda förbundet i detta arbete."

Anna Hedman

Anna.png

 • Avdelningschef Region Västerbotten
 • Område Norr
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1970

– Jag har lång facklig erfarenhet men det är inte det viktigaste. Jag tror på idén att den fackliga styrkan är en framgångssaga och då gäller det alla medlemmar. Livet har gjort att jag ibland inte kunnat delta aktivt i det fackliga arbetet, men jag kommer alltid tillbaka då jag tycker att det är roligt och jag känner mig tillfreds att kunna hjälpa medlemmar som hamnat i kläm. Att vara ute och träffa medlemmar för att höra deras åsikter, ja att vara ett av Visions ansikte utåt är en förmån! Både högt och lågt!

Anton Ehrlin

Anton.png

 • Gruppledare ÅVC Renova Göteborg
 • Område Väst
 • Avtalsområde Sobona
 • Född 1988

– Jag tror att man som människa enbart kan bidra med sitt perspektiv i nya sammanhang. Jag vill företräda hela Vision men också berätta om den arbetsmiljö och verklighet som jag arbetar i. Kombinationen av det lokala och centrala arbetet är grunden i ett förankrat fackligt arbete där styrelsen inte hamnar för långt bort från sina medlemmar. När det gäller att växa i facklig styrka behöver vi dels fortsätta ställa frågan och hitta nya metoder att nå fler medlemmar. Det är minst lika viktigt att vi ger alla våra förtroendevalda och medlemmar ett värdefullt medlemskap.

Camilla Berlin

Camilla.png

 • Vårdadministratör Region Östergötland
 • Område Sydost
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1969

– Det ska vara enkelt att vara engagerad i Vision och förtroendevalda behöver rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Detta är viktiga frågor nu och framåt för vi ska bli fler och öka i facklig styrka. Med min långa erfarenhet och kunskap vill jag via förbundsstyrelsen arbeta med förbundsmötesbeslut och skapa strategier, forum och aktiviteter kring engagemang och förutsättningar, så Vision ska kunna växa både i medlemsantal och inspirera till fler engagerade i Vision!

Cecilia Johansson

Cecilia.png

 • Verksamhetsutvecklare Kalmar kommun
 • Område Sydost
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1979

– För att få fler engagerade är det viktigt att vi syns ute i verksamheterna och vi märker att vi ibland behöver avdramatisera uppdraget. Många är rädda att de inte ska klara uppdraget. Ett sätt att lösa det kan vara att man får följa med som praktikant någon eller några gånger med ett erfaret ombud/skyddsombud. Att man får en ”fadder” som kan hjälpa (inte i första hand från styrelsen).

Men det största hindret som vi behöver ta oss runt för att öka engagemanget tror jag är den upplevda stressen. Man tycker inte att man hinner och man vill inte att kollegorna ska bli lidande för att man jobbar fackligt. Vi behöver också fundera på hur rollerna ska se ut framöver. Liksom vi hela tiden jobbar för att arbetsgivaren ska hitta flexibla lösningar för våra medlemmar så behöver även vi se över om det är något vi kan förändra. Men jag har tyvärr ingen quickfix på detta idag.

Elin Cederberg

Elin.png

 • Hyresadministratör Västerås kommun
 • Område Västerås
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1986

– För mig är det viktigt att vi hela tiden ökar i facklig styrka och jag tror att jag väcker en nyfikenhet även hos de yngre arbetstagarna på grund av min ålder. Det är viktigt att visa att man kan engagera sig som medlem och även som förtroendevald tidigt under sitt arbetsliv för att kunna påverka sin egen och våra medlemmars arbetsmiljö. Det är med hjälpen av våra förtroendevalda som vi i tidigt skede vara med i frågor och förändringar på arbetsplatserna.

Genc Beqiri

Genc.png

 • Biblioteksassistent Malmö stad
 • Område Syd
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1990

– Med tanken på erfarenheten som jag har i mitt fackliga arbete i Malmö stad och dess utmaningar så kan jag bidra till att synliggöra de problemen som jag ser i själva rekryteringsförfarandet, i syfte att effektivisera genom att rusta våra ombud, få fler ombud, leda våra ombud samt att öka i facklig styrka. För mig är det även viktigt att öka balansen mellan hårda och mjuka fackliga frågor.

Gunvi Dahlström

Gunvi.png

 • Medicinsk sekreterare Region Jämtland Härjedalen
 • Område Mitt
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1968

– Kan inte svara rakt på denna fråga, men de brister jag ser vill jag vara med att påverka så att det ska bli bättre. Jag har själv valt att delta i arbetsgruppen Fler förtroendevalda för att jag anser att det måste ske en förändring och en förståelse från både förbundet och arbetsgivaren att vi inte har samma förutsättningar att vara förtroendevalda. Dels på grund av hur det geografiska området ser ut, den fackliga tiden och arbetsmiljön/belastningen på jobbet. Vi måste öka förståelsen hos kollegorna på arbetsplatsen att detta är områden som måste förbättras för att vi ska kunna få fler förtroendevalda.

Hans Forsberg

Hans.png

 • Biblioteksassistent/konsumentråd Bromölla kommun
 • Område Syd
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1968

– Vi behöver en bred mix i många avseende för att bevara förtroendet och olika förutsättningar men att alla kan göra något utifrån sin personliga möjlighet och tillsammans utifrån våra gemensamma värderingar. Jag anser att förbundet behöver stödja det lokala fackliga engagemanget utifrån lokala förutsättningar så att det skapas utrymme för alla att på något sätt vilja få ett uppdrag och lyfta det personliga värdet att att inneha ett uppdrag, vore utmanande att vara en del i denna process med fler förtroendevalda. Viktigt att vi skapar möjlighet och utrymme för att tid avsätts och arbetsgivare har en positiv syn på fackligt engagemang till att samverkan och MBL kan genomföras på ett bra sätt vilket är en grundförutsättning för att få flera förtroendevalda. Lyssna på lokala premisser och bygga vidare med en positiv lösningsfokuserad syn och se människan i medlemmen för att skapa framtiden för Vision med fler förtroendevalda. Jag kan se den lilla klubben, ombudet eller den större avdelningen där vi i Vision skapar förutsättningar och är relevanta för fler att ta del och delta i det fackliga arbetet.

Heléne Idahl

Helene.png

 • Chefsassistent/regionrådsassistent Region Västerbotten
 • Område Norr
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1968

– Vi behöver attrahera fler unga och nya medarbetare. Och även pröva nya vägar för att fler ska engagera sig i frågor som är viktiga för dem, såsom det nya klimatombudsprojektet som jag är engagerad i. Klimatet och digitaliseringen är hjärtefrågor som påverkar oss redan idag. Där kan vi ligga i framkant och utveckla modeller för goda arbetsvillkor och arbetsmiljö i omställningen. Demokratin ställs dock på sin spets och förtroendevaldas roll behöver tryggas för att fler ska engagera sig i det fackliga arbetet. Det här är frågor som jag är engagerad i och som jag kan bidra med mina erfarenheter från UD, regional utveckling och hållbarhetsprojekt i påverkansarbetet. Alla ska ha rätt till kompetensutveckling, en inkluderande arbetsplats och jämlika löner!

Håkan Jansson

Håkan.png

 • Sekreterare Region Dalarna
 • Område Mitt
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1967

– Den fackliga styrkan är nära kopplad till antal medlemmar så i den delen är svaret att medlemsrekryteringen måste vara ett eget fokusområde och även få kosta en del. I den här delen tror jag förbundet behöver tydliggöra ansvarsfördelning mellan förbundet, avdelningar och klubbar. ”Alla måste hjälpa till”, absolut men var ligger huvudansvaret för rekryteringen? Det är naturligtvis ett ansvar för alla i Vision med särskilt ansvar för oss förtroendevalda på lokal och regional nivå. Förbundet centralt behöver fundera över och besluta om strategi och resurser utifrån en tillit att man på regional och lokal nivå klarar uppdraget. Att få fler engagerade i Vision innebär dels att få fler förtroendevalda på ombudsuppdrag genom att betona inflytande men också att medlemmarna blir mer engagerade i att få kollegor att gå med. Framgången i att få fler förtroendevalda ligger i att förbundet, via avdelningar och klubbar, kan ge ett löfte om att vara konkret stöd. Mitt bidrag i förbundsstyrelsen är att skapa kreativa, otippade och jobbiga diskussionsunderlag som kan leda fram till beslut och genomförande.

Ivan Palm

Ivan.png

 • Fritidsledare Avesta kommun
 • Område Västerås
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1972

– Först och främst måste vi få ut på ett tydligare sätt vad Vision faktiskt har åstadkommit och åstadkommer i dagsläget. Exempelvis som att arbetsgivaren får lägga undan mer pengar för våra kommande pensioner. Vi måste lyckas bättre på att få ut både våra budskap, men framförallt våra framgångsfrågor. Vi måste hitta en strategi för att rekrytera alla de obehöriga som jobbar inom exempelvis skolan. Det behövs en långsiktig strategi för att rekrytera alla dessa potentiella nya medlemmar. Men framförallt en strategi för att både ge dem en tryggare anställning än vad de har idag och, om man vågar sikta lite både högt och långsiktigt, försöka få till ett vettig avtal där arbetsgivaren förstår och uppskattar deras värde med en möjlighet till en vidareutbildning.

Vi måste helt enkelt hjälpas åt för att kunna säkra personal i skolan nu och i framtiden. Då varken Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund är intresserade av denna viktiga fråga borde vi i Vision ta denna möjlighet på största allvar och visa vägen. Tror inte att det vore överdrivet att ganska lätt kunna då sikta in sig på minst 20000 nya medlemmar. Vi måste återigen våga visa vägen för den kommande framtiden, ta debatten och visa kampvilja. Och även visa utåt vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi är duktiga internt, och vi behöver bli skickligare att visa detsamma utåt.

Jens Lagnestam

Jens.png

 • Församlingspedagog Vreta Kloster församling
 • Område Sydost
 • Avtalsområde Svenska kyrkan
 • Född 1972

– Min drivkraft är att tillsammans med andra försöka skapa en rättvisare värld. Genom kunskap, kompetens och värnande om medlemmars arbetsliv kan jag tillsammans med andra öka trygghet och arbetsvillkor till det bättre. Som förbund kan vi inte stå stilla utan hela tiden arbeta och förändra förutsättningarna för våra medlemmar. Genom ett gott arbete gör vi skillnad och där har jag med min erfarenhet och som person mycket att ge. Vision är framtiden och jag vill står för stabilitet samtidigt som jag tillsammans med andra flyttar oss dit vi bäst behövs. Ett gott arbete är rekryterande.

Jonas Schutzer Larsson

Jonas.png

 • Arbetsmarknadshandläggare Säffle kommun
 • Område Västerås
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1971

– Engagera dig i det lilla, i just de frågor som är relevanta för tidpunkten och för dig som medlem. Välj något du brinner för just nu och inte en hel agenda av frågor. Det är ett av de råd jag bukar ge till medlemmar som är intresserade av att engagera sig oavsett var de än befinner sig i yrkeslivet.

Att bära en liten roll behöver inte vara krävande, eller som jag säger, ”den enskildes engagemang väger tungt för en avdelning, men är lätt att bära för den enskilda” alla har en kunskap som kan vara en nytta för Vision oavsett stort eller litet engagemang.

Genom detta ökar Vision i facklig styrka och får fler förtroendevalda.

Karin Enqvist

Karin.png

 • Ekonomiadministratör Örkelljunga kommun
 • Område Syd
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1969

– Det jag tror att vi behöver göra för att fler ska våga, orka och vilja ta på sig förtroendeuppdrag är bland annat detta: Vi behöver bättre verktyg för att underlätta vardagen som förtroendevald. Det vore värdefullt med ett nära mentorskap under den första tiden man har ett uppdrag. Mer utbildning för både den som är ny och den som har lite mer erfarenhet skapar trygghet när man går in i rollen som representant. Jag menar också att engagemang kan smitta av sig om man delar med sig kring hur roligt och utvecklande det är med fackligt arbete.

Kenneth Andersson

Kenneth.png

 • Brandman Norrtälje kommun
 • Område Stockholm
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1969

– För att Vision ska öka i facklig styrka och få fler engagerade tycker jag det viktigaste är att vi blir bra på det traditionella fackliga arbetet. Med det menar jag kärnfrågor som löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Jag anser att det bäste sättet att arbeta med dessa kärnfrågor sker genom samverkan med arbetsgivaren. Jag tror att samverkan både som metod och förhållningssätt skapar de bästa förutsättningar för att kunna bidra och få inflytande i arbetsgivarens utvecklingsarbete, oavsett om formen för detta inflytande utövas inom ramen för MBL eller ett lokalt samverkansavtal. Om medarbetarna på en arbetsplats känner att de på riktigt kan få inflytande över sin arbetssituation tror jag att det kommer mycket lättare att få fler intresserad av det fackliga arbetet. Det kommer göra att fler vill bli medlemmar och fler att vilja bli fackligt förtroendevalda. Mycket viktigt är också att Visions värdegrund som beslutades 2014 lyfts fram.

Lars Burström

 • Juridik Region Västerbotten
 • Område Norr
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1965

– Att öka i facklig styrka kan vid ett första ögonkast innebära att vi målmedvetet ska arbeta för att bli fler. Det ska vi naturligtvis göra. Organisationsgraden är ju i mångt och mycket en ödesfråga för oss som fackförbund. Men att öka i facklig styrka innebär för mig att vi även måste bli mycket bättre på använda våra medlemmar. Exempelvis genom att mobilisera medlemsgrupper mot ett eller flera konkreta mål. Allt för att försöka nå konkreta resultat.

Jag tror att vi framledes behöver kunna visa på resultat på ett helt annat sätt än vad vi hittills gjort. Särskilt för att kunna attrahera framtidens medlemmar, alltså dagens unga, som kanske i mångt och mycket är mer individualistiska och ombytliga än nuvarande generationer. Att enbart bli fler medlemmar utan att exempelvis mobilisera blir för mig att vi inte når fram till full facklig styrka. Jag kan i frågan bidra med mina erfarenheter att engagera och mobilisera medlemmar mot konkreta mål. Vi har gjort det i ett antal år i Region Västerbotten med gott resultat.

Marya Soheili

Marya.png

 • Schemaplanerare Karolinska
 • Område Stockholm
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1980

– Vad jag kan bidra med är att visa för våra ombud och medlemmar att vi finns här och stöttar dem genom att visa att vi engagerar oss aktivt. Genom att skapa relationer, finnas på arbetsplatserna och lätt sätta sig in problemet och ta tag i frågor som berör både våra medlemmar och även visa detta för våra icke medlemmar och uppmärksamma dem på vad vi gör på Vision.

Petra Nilsson Höglund

Petra.png

 • Verksamhetschef Humana
 • Område Väst
 • Avtalsområde Vårdföretagarna Almega
 • Född 1980

– Min fackliga erfarenhet från olika roller och uppdrag har givit mig en bred kunskap kring det fackliga arbetet. Det finns idag en utmaning kring att öka i facklig styrka och den behöver man ta sig an bland annat genom att kartlägga och analysera det aktuella läget och sätta det mot önskat läge samt ta fram stegen däremellan för att uppnå målet. Under mina år som såväl facklig ledare som chef har jag arbetat strategiskt såväl som operativt. Detta är styrkor jag tar med mig in i förbundsstyrelsen och kan bidra med. Ett chefsperspektiv är viktigt att man har med sig i arbetet. Får cheferna bättre förutsättningar påverkar detta hela arbetsmiljön för alla Visions medlemmar på arbetsplatsen.

Robert Nordlund

Robert.png

 • Pedagog Sköns församling
 • Område Mitt
 • Avtalsområde Svenska kyrkan
 • Född 1975

– Min önskedröm som kanske andra också har är att få väcka upp ett engagemang på Sveriges arbetsplatser. Att få det fackliga engagemanget att bli lika del naturlig del av jobbet som fikarasten. Vare sig det är på den största eller minsta arbetsplatsen i Sverige. Det är något jag kommer att bidra med.

Soheila Mellat

Soheila.png

 • Folktandvården Stockholm
 • Område Stockholm
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1955

– Jag tror på mångfald och ett fackförbund utan fördomar när gäller kön, sexuell läggning, hudfärg och ålder. Jag kommer att ha överblick och bidra med mina erfarenheter och min kunskap, samt ett brett kontaktnät. Jag tar initiativ, fångar och förmedlar information och idéer för att få fler medlemmar mellan 30-40 års ålder. Jag har intresse för människor och mänskliga rättigheter och kommer att kämpa och kriga för alla som behöver min hjälp.

Stefan Svensson

Stefan S.png

 • Enhetschef hemtjänsten Eskilstuna kommun
 • Område Västerås
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1975

– Som svar på frågan hur jag offensivt ska kunna leda Vision in i framtiden med resten av styrelsen säger jag att den största utmaningen är att nå ut till 80-talistena och yngre. Där kan jag bidra till nytänk och ett lite mera tidsenligt sätt att nå ut till de som är under 40 år och som ofta inte vet varför man bör vara med i facket. Den skaran tar allt för givet och här behöver vi jobba framåt med att informera om vad Vision gör och hur viktigt det är med ett fackmedlemskap. Där kan vi verkligen växa i styrka men också väcka intresse för att få yngre att engagera sig fackligt. Vi får inte bli mossiga och tråkiga utan moderna och tilltalande för en yngre medlemsskara.

Tommy Mäntynen

Tommy.png

 • Idrottskonsulent Region Stockholm
 • Område Stockholm
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1967

– Jag har bred kompetens inom ideella föreningsverksamhet och har haft flera olika typer av förtroendeuppdrag tidigare inom idrottsrörelsen och numera inom Vision. Har min yrkesbakgrund som föreningskonsulent och i mitt uppdrag som Vision Nationella kursledare har fått god förståelse för avdelningars och klubbars olika förutsättningar i deras fackliga uppdrag. I förbundsstyrelsen kan jag vara en stark röst för att det ska finnas förutsättningar för verkligheten på golvet. Vi måste vara medvetna om utvecklingen i samhället, förändra det som krävs samt behålla det som är bra och fungerar. Alla våra nuvarande medlemmar och förtroendevalda är en väldigt viktig del om inte den viktigaste i att kunna hitta fler som vill engagera sig. Frågan är lite av en överlevnadsfråga för Vision, facket och den svenska modellen på sikt. När vi arbetar med lösningarna vill jag helst inte tycka och tro utan grunda förslagen på åtgärder till fakta från våra medlemmar, förtroendevalda, undersökningar och forskning.

Tord Fredriksson

Tord.png

 • Utredare Region Gävle
 • Område Mitt
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1970

– Jag håller helt med om att facket och Vision behöver fortsätta växa. Jag upplever att den inslagna linjen är bra och att det bara är att växla upp. Fråga fler, syns mer på arbetsplatserna, jobba lokalt för att värva fler och jobba nära medlemmarna för att få fler aktiva. Jag kan bidra med entusiasm, stöd, reflexion, få gruppen att trivas och känna trygghet och stabilitet. Jag kan vara övertalande, men det viktigaste för mig är att vara pålitlig och att hålla långsiktigt.

Xerxes Fallah

Xerxes.png

 • Utredare/jurist Haninge kommun
 • Område Stockholm
 • Avtalsområde HÖK
 • Född 1976 

– Jag delar prioriteringen att vi ska fokusera på att organisera fler medlemmar och att fler medlemmar ska engagera sig i fackligt arbete. Eftersom vårt sätt att använda vår fackliga styrka har bäring på utvecklingen av vår fackliga inflytande, är det viktigt vilka tjänster som vi erbjuder och att de frågor vi driver är innovativa och relevanta i tid och rum. Ett attraktivt medlemskap kommer att locka flera medlemmar. Det motiverar fler kompetenta medlemmar att vilja engagera sig i fackligt arbete.

Mitt bidrag i detta avseende kommer i huvudsak vara inriktat på att:

 • Utveckla varumärket Vision – både lokalt och centralt.
 • Vision ska vara först och i framkant med frågor och idéer som har bäring på framtida arbetsplatser.
 • Vision ska utnyttja den bredd och det helhetsperspektiv vi har och vara allmänt intresserat i anställningsfrågor och vara närvarande i den offentliga debatten.
 • Medlemskap Vision är inte bara en trygghet i arbetet – utan det ger en plattform att påverka sin arbetsplats och utveckla den i önskad riktning.
 • Se över och utveckla medlemsförmåner såväl centralt som lokalt. Unika tjänster och medlemsförmåner kan stärka Visions konkurrenskraft gentemot andra arbetstagarorganisationer.

Zebastian Strömberg

Zebastian.png

 • Församlingspedagog Växjö pastorat
 • Område Sydost
 • Avtalsområde Svenska kyrkan
 • Född 1990

– Jag är utåtriktad och gillar att knyta nya kontakter. Personligen är jag en peppande människa som försöker få andra att växa. jag har en förmåga att kunna sätta mig in i personens situation som jag möter. Om de förtroendevalda får god utbildning och blir rustade för ett gott arbete så blir det självrekryterande. Kommer man till en arbetsplats och gör ett gott arbete så sprider det sig mellan anställda att det är bra med facket.

Övriga som dragit tillbaka sin kandidatur

Följande personer har på egen begäran valt att dra tillbaka sin kandidatur till fyllnadsval till förbundsstyrelsen:

 • Andreas Toll
 • Christoffer Elwing
 • Elinor Adgård Luoto
 • Fia Karlsson
 • Inger From
 • Jenny Edström
 • Stefan Lindetun
 • Tanja Wiemer
 • Tilde Wengelin

Så här ser processen ut

Mellan 25 maj och 15 juni var det möjligt att nominera förtroendevalda till förbundsstyrelsen. Mellan 27 juni och 8 juli har Centrala valutskottet (CVU) genomfört intervjuer med samtliga nominerade. Efter den 6 september presenterar CVU ett färdigt förslag.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar