Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Tre styrelseledamöter diskuterar en fråga.
    Känner du någon som passar som ledamot i Visions förbundsstyrelse? Passa på att nominera!

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen 

Tre ledamöter ska nomineras till förbundsstyrelsen inför förbundsmötet 2022. Nomineringen pågick fram till den 15 juni.

Tre av förbundsstyrelsens ledamöter väljer av personliga skäl att avsluta sina uppdrag i förbundsstyrelsen under pågående mandatperiod. Därför kommer förbundsmötet i höst att göra ett fyllnadsval till sittande förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen valdes på förbundsmötet 2020 och ny förbundsstyrelse väljs i sin helhet på kommande förbundsmöte 2024.

De tre fyllnadsvalen avser ledamöter och kommer ha en mandatperiod som sträcker sig från förbundsmötet 2022 till förbundsmötet 2024. Fyllnadsvalet kommer ske under förbundsmötet 29 september–1 oktober 2022.

Nomineringen stängde den 15 juni

Nomineringar på lämpliga kandidater kunde lämnas in till centrala valutskottet senast den 15 juni 2022.

Vem kan bli nominerad?

Den som blir nominerad ska vara fackligt aktiv i Vision, blivit tillfrågad och accepterat nomineringen.

Det är en stor fördel om förbundsstyrelsen speglar olika verksamheter och att sammansättningen av personer speglar mångfalden. De ledamöter som kommer att lämna sina uppdrag är Erik Sellström, Hans-Jörgen Kronqvist och Anna Toftedahl.

Vi uppmuntrar att det nomineras så brett som möjligt vad gäller de föreslagna personernas ålder, kön, yrke, olika arbetsgivare, etnisk tillhörighet, sexuella läggning, funktionsnedsättning och geografiska spridning. De som väljs ska vara fackligt aktiva medlemmar. Detta är reglerat i Visions stadgar, under valordning.

Då två av ledamöterna som lämnar uppdragen tillhör andra avtalsområden än HÖK vill Centrala valutskottet särskilt uppmärksamma det och än en gång betona vikten av en bred nominering.

Visions stadgar

För dig som är nominerad

Du som blir nominerad skriver sedan ett personligt brev och bifogar ett foto samt svar på följande fråga:

"De kommande åren kommer förbundets fokus vara på att öka i facklig styrka och få fler engagerade i Vision. Beskriv på vilket sätt du kan bidra i förbundsstyrelsens uppdrag att offensivt leda förbundet i detta arbete." 

Centrala valutskottet ska ha fått in detta senast 20 juni.

Intervjuer med nominerade kandidater kommer primärt att ske under vecka 27, med eventuellt ett par reservtider under vecka 26. Intervjuerna sker helt digitalt och kommer spelas in för internt bruk i centrala valutskottet. 

Centrala valutskottet förbereder för valet

För att underlätta valet förbereder det centrala valutskottet ett förslag till förbundsmötet. Valutskottet tar också ansvar för processen och ska se till helheten i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen består av

  • en heltidsanställd förbundsordförande
  • en 1:a och en 2:a vice ordförande
  • nio ledamöter
  • en ledamot som förbundets anställda personal utser inom sig.

Centrala valutskottet förbereder valen och kommer att presentera ett förslag till val under slutet av augusti, som förbundsmötet sedan ska ta ställning till.

Valutskottets sammansättning och kontaktuppgifter hittar du på vision.se. Där kan du också läsa mer om valprocessen och valutskottets arbete.

Centrala valutskottet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar