Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Behandling av handlingar

Behandling av motioner, rapporter och övriga förslag

Motionerna är indelade i ämnen och varje ämne kommer under förbundsmötet ha flera småsgrupper som ska behandla förbundsstyrelsens yttranden och flera motioner. Dessutom behandlas även rapporter och andra förslag. Motioner behandlas i flera steg.

Direktbehandling av motioner

En del av motionerna kommer på förbundsmötet att beslutas genom arbetsformen direktbehandling, vilket sker innan behandlingsarbetet startar. Det är de motioner som samtliga förmöten rekommenderat till direktbehandling och där ombuden instämmer i förbundsstyrelsens förslag till svar. Vilka motioner som föreslås till direktbehandling framgår av dokumentet:

Direktbehandling från förmötena

På förbundsmötet finns möjlighet för ombud på att lyfta avvikande mening i plenum – dvs att någon motion inte ska direktbehandlas, vilket mötet först får ta ställning till. Då sker det röstning motion för motion. Sedan beslutas de kvarvarande i klump.

Första diskussionspasset

Under detta pass kommer ombuden behandla kvarvarande motioner utifrån ämnesindelning, samt rapporter och övriga förslag. Alla ombud ingår i smågrupper och indelningen förbereds primärt utifrån anmält intresse. Det kommer att vara 45 smågrupper som diskuterar under detta första pass. Här diskuteras först och främst de motioner som finns inom respektive ämne, men när dessa motioner är färdiga finns möjlighet att diskutera och kommentera samtliga motioner som finns kvar i behandlingsarbetet. Alla kommentarer och medskick dokumenteras i VoteIT. I dessa grupper deltar inte tjänstemän eller förbundsstyrelsen. Grupperna kan alltid återvända till storgruppen i Zoom för att få hjälp av en tjänsteman eller om de vill diskutera något med förbundsstyrelsen.

Andra diskussionspasset

Efter det första passet kommer en slumpvis utvald person från varje tidigare ämnesgrupp att bilda nya ämnesgrupper som diskuterar motionerna och formulerar betänkande. Uppdraget för de ombud som deltar i dessa grupper är dels att vara en talesperson och redogöra för diskussionerna från sin tidigare grupp under det första diskussionspasset, dels att gemensamt med övriga i gruppen ta ansvar för att formulera ett betänkande som vinner gehör i plenum. I dessa grupper deltar ledamot från förbundsstyrelsen samt tjänstemannastöd för att skriva betänkande. Som det ser ut nu kommer det att bli fem ämnesgrupper med nio ombud i varje samt förbundsstyrelseledamot och tjänstemän.

Vilken grupp du ingår i under första passet och vilka personer som kommer att ingå i beredningsarbetet i pass två framgår av listan som du fått utskickat via e-post. Hör av dig till forbundsmote@vision.se om du saknar listan.

När ett betänkande är formulerat publiceras det i VoteIT sker sedan beslut och diskussion i plenum utifrån betänkanden. I plenum deltar samtliga ombud och röstar via VoteIT.

Arbetsuppgifter och arbetsformer – inriktningsdokumentet (Vision – en kraft för framtiden)

Precis som när det gäller behandling av motionerna, så kommer samtliga ombud att behandla rapporten ”Vision – en kraft för framtiden” och det sker också i flera steg. Först introduceras arbetet i plenum via Zoom där alla ombud deltar.

Sedan sker behandlingsarbete av rapporten i smågrupper (breakout rooms i Zoom) och dokumentation av synpunkter och medskick i sker VoteIT. Det är samma grupper som vid motionsbehandlingen och alla ombud deltar.

Sedan diskuterar samordningsutskottet inriktningsdokumentet utifrån dokumentationen från VoteIT och formulerar ett förslag till beslut.

Slutligen sker debatt och beslut i plenum utifrån samordningsgruppens förslag. Samtliga ombud deltar och röstar via VoteIT.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar