Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Kvinna som sitter framför datorn och ser bekymrad ut

Ny rapport: Sjukfrånvaron i välfärden har ökat kraftigt

2024-06-12

De senaste 13 åren har det skett en femdubbling av de stressrelaterade sjukfallen, och flest är de inom välfärden. Det visar en rapport som Facken i välfärden, däribland Vision, har tagit fram. Förutom stort mänskligt lidande orsakar sjukskrivningarna enorma kostnader för kommuner och regioner: 51,4 miljarder kronor bara för år 2023.

Fakta Facken i Välfärden

Fem välfärdsförbund samarbetar under namnet Facken i välfärden, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De fem fackförbunden är: Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet. Vi företräder tillsammans cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn. 

- Det går åt fel håll, mer måste göras för att motverka den stressrelaterade ohälsan och brister i arbetsmiljön. Men parterna kan inte ensamma lösa de arbetsmiljöproblem som är kopplade till obalansen mellan krav och resurser i välfärden. Politiker på alla nivåer måste investera i arbetsmiljön och skapa rätt förutsättningar för en god bemanning och ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. 

Kostnaderna för sjukfrånvaron under 2023 överskrider 5 procent av kommunernas samlade skatteintäkter. Under 2023 kostade sjukfrånvaron kommuner och regioner över 51,4 miljarder. Det motsvarar i runda slängar hela Stockholms stads eller Region Skånes samlade budget samma år. 

Det är främst kvinnor som drabbas; fyra av fem av de som har ett pågående stressrelaterat sjukfall är kvinnor. I de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, och leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning.  

- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar. Men att de kvinnodominerade välfärdsyrkena ska ligga högst i sjukskrivningsstatistiken är ingen naturlag. Det går att ändra på det, genom att ge chefer och personal rätt förutsättningar för arbetet, säger Veronica Magnusson. 

Bland Visions medlemmar är bland annat medicinska sekreterare och socialsekreterare högt drabbade av sjukfrånvaro: 14,8 startade sjukfall per 100 medicinska sekreterare respektive 12,4 startade sjukfall per 100 socialsekreterare under 2022, jämfört med 9,7 som var riksgenomsnittet.  

Facken i välfärden har tre förslag på hur välfärden kan bli friskare. Det handlar om att samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med de så kallade friskfaktorerna. Det handlar också om krav på sanktionsavgifter när arbetsgivarna inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar slutligen om krav på en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering av välfärden, för att säkra resurser och utbildningar till rätt bemanning.   

Friskfaktorer

Läs rapporten

FAQ om rapporten

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss