Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Belönas med 20 000 för uppsats om rasism

2021-11-09

Rasism förekommer inom alla samhällsskikt – även inom myndighetsutövning. Det var tesen för Lisa Risberg och Selma Falk, som i sin uppsats “Fast det där är ju rasism” gjort en djupdykning i socialarbetares erfarenheter av rasism och strategier för att bemöta den. För sitt arbete tilldelas de nu Visions socionomstipendium på 20 000 kronor.

Motivationen när det blev aktuellt att välja ämne för uppsatsskrivning var att fylla en kunskapslucka kring ett ständigt aktuellt område.

– Vi ville prata om något som är relevant och viktigt i samhället. Det har gjorts ett antal studier på rasism men det saknas ett väl undersökt perspektiv på området som berör utsattheten för just socialsekreterare med utländsk bakgrund, berättar en av uppsatsförfattarna Selma Falk.

Som grund till uppsatsen har Selma Falk och Lisa Risberg valt att utgå ifrån litteratur som rasifierade själva står bakom, bland annat Antirasistiska akademins ordbok. För att lyfta personliga upplevelser genomfördes också ett antal kvalitativa intervjuer.

Sök Visions socionomstipendium

Rasism från många håll

I den data Selma och Lisa samlat in framkom det att alla fem intervjupersonerna i studien har erfarenheter av rasism på arbetsplatsen, såväl självupplevd som bevittnad. Berättelserna handlar bland annat om hur klienter ibland vill avfärda socialarbetare utifrån deras etniska bakgrund, hur kollegor använder stereotypa föreställningar för att skapa ett ”vi” och ”dem”, samt hur det finns osynliga glastak inom organisationen.

– Tragiskt nog är det inte förvånande att resultatet blev som det blev, men det som framkom var sådant som stundtals skakade oss. Det vi reagerade på mest var att rasism inte verkar tas på allvar inom socialtjänsten, framför allt på chefsnivå. Socialtjänsten ska vara en plattform för jämlikhet. I vår uppsats syns det tydligt att det är något som socialtjänsten många gånger misslyckas med, säger Lisa Risberg.

När uppsatsförfattarna pratade med respondenterna fick de olika respons på hur de förhöll sig till problemet. Alla intervjupersoner hade olika strategier för att hantera rasismen.

– Något som framkom väldigt tydligt var att det saknas solidaritet bland kollegor på arbetsplatsen. De vi intervjuade fick inte gehör på de anspråk de gjorde på rättvisa och antirasism, säger Lisa Risberg.

– Framför allt krävs förändringar på politisk nivå, exempelvis i form av att skärpa straffen för alla former av rasism. Det gäller både den strukturella och den personliga rasismen, menar Selma.

Hoppas väcka debatt

Att Selma och Lisa nu tilldelas Visions socionomstipendium för sin uppsats tycker både de är väldigt betydelsefullt.

– Vi är väldigt glada och stolta! Det känns väldigt viktigt att ämnet rasism blir belyst. Det vi hoppas på är att rasism ska bli ett samtalsämne på arbetsplatserna eftersom en del av lösningen på problemet bygger på solidaritet i samhället, säger Selma.

– När vi hade fått beskedet om att vi vunnit så hördes vi direkt på telefon. Vi är helt eniga om att det känns riktigt bra att ämnet kommer till ytan. Vi tar examen i juni 2022 och efter det vill jag gärna jobba inom socialtjänsten. Jag kommer bära med mig det som framkom i vår uppsats och försöka uppmärksamma rasism när jag ser den, avslutar Lisa.

Juryns motivering

De som har deltagit i juryn är Axel Jensen, verksamhetsledare Vision student), Hediye Güzel, presschef, Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg och Gustav Södling, förbundsstyrelseledamot. Så här lyder juryns motivering:

’’Författarna lyfter ett viktigt ämne som är ständigt aktuellt. Vision tror på en arbetsplats för alla och ser det som viktigt att belysa behovet av strategier som förespråkar inkludering. Uppsatsen analyserar detta behov, samt erfarenheter av rasism hos anställda inom socialtjänsten på ett mycket förtjänstfullt vis. Vi ser fram emot att uppmärksamma författarna och denna uppsats som lägger ett stort fokus på arbetsplatser där Visions medlemmar kan arbeta.’’

Läs hela uppsatsen (gupea.ub.gu.se)

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar