Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision kraftsamlar för en bättre äldreomsorg

2021-05-11

Under pandemin har bristerna inom äldreomsorgen kommit i fokus och en politisk vilja tycks nu finnas för att skapa förändring. Vision har sedan en lång tid tillbaka lyft vikten av förbättrade villkor för äldreomsorgens chefer som en nyckel till en bra och välfungerande omsorgsverksamhet. Nu mobiliseras lokala krafter för att påverka i kommunerna.

Coronakommissionen riktade i slutet av 2020 svidade kritik mot kommunernas bristande förmåga att skydda äldre från covid-19. Kommissionens slutsatser är i stor utsträckning desamma som det Vision länge framfört, det vill säga att det verksamhetsnära ledarskapet behöver stärkas. Ett stort antal medarbetare per chef kombinerat med bristande stöd i form av administration, HR och it skapade redan innan pandemin en mycket svår situation. Vision har lyft fakta, vittnesmål från första linjens chefer, opinionsbildat och förhandlat såväl nationellt som lokalt. Det har bland annat lett till att vi med SKR tecknat partsöverenskommelser kring ledarskapet. Ändå har väldigt lite hänt i kommunerna.

– Cheferna inom äldreomsorgen gör ett otroligt arbete för att äldre och medarbetare ska få må bra. De gjorde det före pandemin och de gör det nu när de står mitt i stormens öga. Men om inte chefen har nödvändiga och rimliga förutsättningar, hur ska då medarbetarna kunna få det? Och hur ska äldre då få en trygg omsorg och vård? Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Nationell vilja måste bli lokal verkstad

Under det senaste halvåret har Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, träffat partiledare från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att diskutera läget i äldreomsorgen. Vikten av att inkludera satsningar på ledarskapet inom ramen för äldreomsorgslyftet har också lyfts fram. Det är positivt att kunna konstatera att det finns en bred enighet i att förutsättningarna för chefer och medarbetare behöver förbättras på en nationell nivå. Men det är i kommunerna som satsningarna måste ske. Därför kraftsamlar Vision för att mobilisera lokalt och påverka kommunpolitiker att ta sitt ansvar och använda sitt inflytande och resurser till initiativ som förbättrar arbetsvillkoren inom branschen. På så sätt skapas en trygg omsorg av äldre.

Vision bjuder in till dialog lokalt

För att komma till bukt med bristerna behöver arbetsgivarna säkerställa en god arbetsmiljö för de som tar hand om de äldre. För att kunna göra det behöver de verksamhetsnära cheferna bättre förutsättningar att leda. Efter att ha samtalat på nationell nivå bjuder nu Visions förtroendevalda in kommunpolitiker i utvalda kommuner till en dialog om hur det kan bli verklighet. Dialogen inleddes den 11 maj med Veronica Magnussons debattartikel i Dagens samhälle som kommer att följas av öppna brev och samtal på lokal nivå. Först ut är Kalix kommun där Vision kommer att publicera en lokal debattartikel och skicka ett öppet brev med Visions förslag till politiker i äldrenämnden, kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschef med ansvar för äldreomsorgen och kommunchef. Därefter kommer Vision att bjuda in till rundabordsamtal där vi hoppas få till konstruktiva samtal som kan leda till långsiktiga förbättringar i äldreomsorgen.

I dialogen kommer Vision att lyfta fram tre åtgärder som kan göra stor skillnad:  

  • Minska antalet medarbetare per chef. Idag har chefer ofta personalansvar för 40 eller fler medarbetare vilket är betydligt fler än vad chefer i andra mansdominerade verksamheter har. 
  • Stärk chefsstödet. Utöver administrativt stöd krävs stöd inom HR och IT. 
  • Vision vill se en mer patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna, till exempel genom att utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens.  

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss