Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Fick 9000 mer i pension efter påtryckningar från Vision

2021-05-17

Deltidsanställda i kommun, region eller Svenska kyrkan som varit sjukskrivna innan 1998 kan få helt olika tjänstepensionsnivåer beroende på var de har jobbat. Det är nämligen upp till arbetsgivaren att avgöra vilken lönenivå som ska ligga till grund för pensionen. För en av Visions medlemmar rörde det sig om över 9000 extra i månaden.

Medlemmen, som företräds av Vision, har arbetat i 30 år i Sollentuna kommun. Hen har varit sjukskriven och därefter arbetat halvtid med sjukersättning. När tjänstepensionen betalades ut 2019 får medlemmen bara 1 200 kronor i månaden. Det låga beloppet beror på att pensionen beräknades på en lön innan medlemmen blev sjuk - i det här fallet från 1993. Men arbetsgivaren kan välja att göra en omräkning av lönerna för att lira bättre med dagens löner, det är till och med något som arbetsgivarorganisationen SKR uppmuntrar. 

Efter upprepade påtryckningar från Vision och även ett medialt intresse ändrar Sollentuna kommun till slut sin inställning i maj 2021 och genomför en omräkning. Medlemmen i fråga kommer nu istället att få ett högre belopp, 10 800 kronor i månaden från och med augusti 2019 då hen gick i pension. 

Vem berörs? 

Om svaret på samtliga punkter nedanför är ja kan du vara berörd: 

  • Du har varit sjukskriven i någon grad sedan innan 1998 
  • Du har sedan sjukfallsåret aldrig återgått till heltid 
  • Du arbetar inom kommun, region eller Svenska kyrkan
  • Är född 1954 eller senare  

Vad beror de olika pensionsnivåerna på? 

Pension beräknas normalt på den lön man haft innan man blir sjuk. I dessa fall handlar det om löner som ligger mer än 20 år bakåt i tiden vilket ger en låg tjänstepension. Men, arbetsgivaren kan välja att göra en omräkning av lönenivån och istället titta på aktuella löner vilket kan ge högre pension. 

Varför räknas nivåerna inte upp överallt? 

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om man ska göra en omräkning eller inte – och det är generellt arbetstagaren som måste be om den. Eftersom många saknar kunskap om möjligheten är det lätt att gå minste om den extra pensionen. Man behöver dock komma ihåg att omräkningen är en möjlighet och inte en rättighet. Men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att arbetsgivare tillämpar den paragraf i avtalet (PA-KL) som tillåter omräkningen. Dessvärre har Vision sett att olika arbetsgivare, t ex olika kommuner, gör helt olika. 

Hur mycket pengar handlar det om? 

Det ser lite olika ut. I några av de fall där Vision begärt överläggning har det rört sig om 2000- 4000 kronor mer per månad, livet ut. Det är en ansenlig summa som individen riskerar att gå miste om för att man inte känner till att möjligheten finns eller för att arbetsgivaren inte vill tillämpa den.  

Vad kan jag göra om jag berörs? 

Om du berörs av samtliga punkter längre upp och är 61 år eller äldre kan du begära prognoser och jämförelseberäkningar direkt från din arbetsgivare. Du kan ta hjälp av en förtroendevald på din arbetsplats, eller ta kontakt med Vision Direkt.  

Beräkningarna ska göras i nära anslutning till din pension. 

Har du frågor? 

Kontakta Vision

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar