Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare antecknar.

Höga visioner i förslag till ny socialtjänstlag

2021-01-28

Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag.

I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Utredningens direktiv var omfattande och utredaren har bland annat haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens (SoL) struktur samt medborgarnas tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet.  

Fortsatt höga visioner i nytt lagförslag 

I remissen till ny socialtjänstlag framkommer fortsatt höga visioner där socialtjänsten ska främja ekonomisk och social trygghet, jämlika och jämställda levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Samtidigt ser Vision en samhällsutveckling med ökad bostadssegregation, klyftor i skolan, gängkriminalitet och ekonomisk ojämlikhet. Den oroande utvecklingen ställer högre krav på socialtjänsten vars uppdrag blir allt mer omfattande samtidigt som det råder en obalans mellan krav och resurser i verksamheten. 

– Vi kan se att det finns ett behov av att se över och analysera det yttersta ansvaret och ställa detta i relation till andra aktörer och deras ansvarsområden. När socialtjänsten ska täcka upp för bristande resurser och otydlighet i ansvar för andra verksamheter blir det svårt för socialtjänsten med dess resurser ska mäkta med och ha möjlighet att tillgodose alla individers enskilda behov. Risken är uppenbar för att personer hamnar mellan stolarna, säger Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på fackförbundet Vision. 

Tydliggör förebyggande uppdrag i lagen 

Förslag till ny socialtjänstlag får inte innebära ökade kostnader enligt de direktiv som utredningen fått initialt. Detta i kombination med höga visioner i ett nytt lagförslag kan innebära att kommuner behöver göra ekonomiska prioriteringar – något som ofta innebär att det arbete som inte är lagstadgat drabbas, exempelvis det förebyggande sociala arbetet. Detta vittnar Sveriges socialchefer om i en Novusundersökning som Vision gjorde under våren 2020. 

Vision vill därför att socialtjänstens förebyggande arbete ska skrivas in och tydliggöras skarpare i den nya lagen. Utredningens nuvarande förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv ger inte det förebyggande arbetet tillräckligt stark laglig status. 

Medarbetarnas villkor och förutsättningar 

Bristande introduktion, chefer som inte kan avsätta tillräckligt med tid för ledarskapet, hög arbetsbelastning och ekonomiska resurser som inte räcker till de lagstiftade kraven är några av problemen våra medlemmar återkommande beskriver.  

– Våra medlemmar rapporterar återkommande att en hög arbetsbelastning och begränsade ekonomiska och personella resurser negativt påverkar deras möjligheter att följa lagstiftningen och att säkra en god arbetsmiljö, säger Sara Gustavsson Roxell.  

Det är främst arbetsgivaren som ansvarar för medarbetarnas villkor och förutsättningar. Det är av vikt att hög arbetsbelastning åtgärdas och att socialtjänsten får tillräckliga resurser för att de ska ha möjlighet att hålla god kvalitet och vara en attraktiv arbetsplats. Först då kan såväl nuvarande som kommande lagstiftning förverkligas fullt ut. 

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss