Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Höga visioner i förslag till ny socialtjänstlag

2021-01-28

Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag.

I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Utredningens direktiv var omfattande och utredaren har bland annat haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens (SoL) struktur samt medborgarnas tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet.  

Fortsatt höga visioner i nytt lagförslag 

I remissen till ny socialtjänstlag framkommer fortsatt höga visioner där socialtjänsten ska främja ekonomisk och social trygghet, jämlika och jämställda levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Samtidigt ser Vision en samhällsutveckling med ökad bostadssegregation, klyftor i skolan, gängkriminalitet och ekonomisk ojämlikhet. Den oroande utvecklingen ställer högre krav på socialtjänsten vars uppdrag blir allt mer omfattande samtidigt som det råder en obalans mellan krav och resurser i verksamheten. 

– Vi kan se att det finns ett behov av att se över och analysera det yttersta ansvaret och ställa detta i relation till andra aktörer och deras ansvarsområden. När socialtjänsten ska täcka upp för bristande resurser och otydlighet i ansvar för andra verksamheter blir det svårt för socialtjänsten med dess resurser ska mäkta med och ha möjlighet att tillgodose alla individers enskilda behov. Risken är uppenbar för att personer hamnar mellan stolarna, säger Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på fackförbundet Vision. 

Läs också: Det föreslår Framtidens socialtjänst i efterlängtat betänkande

Tydliggör förebyggande uppdrag i lagen 

Förslag till ny socialtjänstlag får inte innebära ökade kostnader enligt de direktiv som utredningen fått initialt. Detta i kombination med höga visioner i ett nytt lagförslag kan innebära att kommuner behöver göra ekonomiska prioriteringar – något som ofta innebär att det arbete som inte är lagstadgat drabbas, exempelvis det förebyggande sociala arbetet. Detta vittnar Sveriges socialchefer om i en Novusundersökning som Vision gjorde under våren 2020. 

Vision vill därför att socialtjänstens förebyggande arbete ska skrivas in och tydliggöras skarpare i den nya lagen. Utredningens nuvarande förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv ger inte det förebyggande arbetet tillräckligt stark laglig status. 

Medarbetarnas villkor och förutsättningar 

Bristande introduktion, chefer som inte kan avsätta tillräckligt med tid för ledarskapet, hög arbetsbelastning och ekonomiska resurser som inte räcker till de lagstiftade kraven är några av problemen våra medlemmar återkommande beskriver.  

– Våra medlemmar rapporterar återkommande att en hög arbetsbelastning och begränsade ekonomiska och personella resurser negativt påverkar deras möjligheter att följa lagstiftningen och att säkra en god arbetsmiljö, säger Sara Gustavsson Roxell.  

Det är främst arbetsgivaren som ansvarar för medarbetarnas villkor och förutsättningar. Det är av vikt att hög arbetsbelastning åtgärdas och att socialtjänsten får tillräckliga resurser för att de ska ha möjlighet att hålla god kvalitet och vara en attraktiv arbetsplats. Först då kan såväl nuvarande som kommande lagstiftning förverkligas fullt ut. 

Läs Visions remissvar i sin helhet här 

Läs också: Vision har tillsammans med Kommunal, SSR och Vårdförbundet skrivit ett särskilt yttrande kring förslaget om att hemtjänst och korttidsboende förslås kunna ges utan behovsprövning

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar