Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmålen

2021-02-24

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Samtidigt saknar många upphandlare förutsättningar att arbeta strategiskt. Det visar en ny undersökning som Vision genomförde under hösten 2020.

Vision är en fair union som verkar för att kommuner och regioner ställer sociala och miljömässigt hållbara krav i upphandlingar. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i att nå målen i Agenda 2030. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en upphandlare består i att köpa in varor och tjänster i upphandlingsprocesser. Upphandlare själva ser stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav.

Visions undersökning som genomfördes under hösten besvarades av runt 300 upphandlare i kommuner, regioner och i privat sektor. Nästan samtliga (91 procent) angav att de tycker upphandling ska användas i syfte att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål. Hela 60 procent gör ett sådant arbete idag.

Dåliga förutsättningar för att nå målen

Däremot uppger 74 procent av de tillfrågade att hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling försvårat möjligheten att arbeta med hållbarhet i upphandlingen. Många upplever också att de är alltför ensamma i hållbarhetsarbetet. 17 procent av de tillfrågade vet inte om den egna kommunen eller regionen ställer hållbarhetskrav i sin upphandlingsstrategi. Dessutom anser många att deras mandat är otydligt.

– Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Många av våra medlemmar upplever att de arbetar ensamma eller tycker att krav och riktlinjer är otydliga. Upphandlare är engagerade och kunniga. Jag hoppas att lokalpolitiker kan ta tillvara det engagemanget bättre än idag. 

Kompetensutveckling och uppföljning saknas

I undersökningen framkommer att en av fyra upphandlare anser att de inte får tillräcklig kompetensutveckling av arbetsgivaren för att ha möjlighet att göra ett bra jobb.

− Uppföljningen måste bli bättre. Våra medlemmar upplever att det är meningslöst att ställa hållbarhetskrav på tjänster och varor utan granskning och utvärdering efteråt. Upphandling omsätter belopp som motsvarar nästan en femtedel av BNP. Det är rimligt att vi ska upphandla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Veronica Magnusson.  

Vision vill 

  • Ge anställda bättre förutsättningar för att kunna använda upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmål. Chefer och medarbetare måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna arbeta enligt lokala hållbarhetsstrategier.
  • Se till att upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling. Ge anställda bättre möjligheter för kunskapspåfyllnad genom att underlätta arbete i nätverk eller att delta i utbildningar eller studiedagar.
  • Se till att de lokala politiska ambitionerna för hållbar upphandling omsätts i realistiska hållbarhetsstrategier som kan följas upp. Säkerställ att det finns resurser och kompetens för att följa upp ställda krav i upphandlingsprocesser. 

Läs rapporten i sin helhet här

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar