Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare diskuterar upphandling.

Upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmålen

2021-02-24

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Samtidigt saknar många upphandlare förutsättningar att arbeta strategiskt. Det visar en ny undersökning som Vision genomförde under hösten 2020.

Vision är en fair union som verkar för att kommuner och regioner ställer sociala och miljömässigt hållbara krav i upphandlingar. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i att nå målen i Agenda 2030. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en upphandlare består i att köpa in varor och tjänster i upphandlingsprocesser. Upphandlare själva ser stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav.

Visions undersökning som genomfördes under hösten besvarades av runt 300 upphandlare i kommuner, regioner och i privat sektor. Nästan samtliga (91 procent) angav att de tycker upphandling ska användas i syfte att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål. Hela 60 procent gör ett sådant arbete idag.

Dåliga förutsättningar för att nå målen

Däremot uppger 74 procent av de tillfrågade att hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling försvårat möjligheten att arbeta med hållbarhet i upphandlingen. Många upplever också att de är alltför ensamma i hållbarhetsarbetet. 17 procent av de tillfrågade vet inte om den egna kommunen eller regionen ställer hållbarhetskrav i sin upphandlingsstrategi. Dessutom anser många att deras mandat är otydligt.

– Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Många av våra medlemmar upplever att de arbetar ensamma eller tycker att krav och riktlinjer är otydliga. Upphandlare är engagerade och kunniga. Jag hoppas att lokalpolitiker kan ta tillvara det engagemanget bättre än idag. 

Kompetensutveckling och uppföljning saknas

I undersökningen framkommer att en av fyra upphandlare anser att de inte får tillräcklig kompetensutveckling av arbetsgivaren för att ha möjlighet att göra ett bra jobb.

− Uppföljningen måste bli bättre. Våra medlemmar upplever att det är meningslöst att ställa hållbarhetskrav på tjänster och varor utan granskning och utvärdering efteråt. Upphandling omsätter belopp som motsvarar nästan en femtedel av BNP. Det är rimligt att vi ska upphandla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Veronica Magnusson.  

Vision vill 

  • Ge anställda bättre förutsättningar för att kunna använda upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmål. Chefer och medarbetare måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna arbeta enligt lokala hållbarhetsstrategier.
  • Se till att upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling. Ge anställda bättre möjligheter för kunskapspåfyllnad genom att underlätta arbete i nätverk eller att delta i utbildningar eller studiedagar.
  • Se till att de lokala politiska ambitionerna för hållbar upphandling omsätts i realistiska hållbarhetsstrategier som kan följas upp. Säkerställ att det finns resurser och kompetens för att följa upp ställda krav i upphandlingsprocesser. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss