Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare jobbar hemifrån.

Våld i nära relationer – så kan du som chef göra skillnad

2021-04-22

Våld går inte i karantän till följd av coronapandemin – tvärtom. Statistik visar att våld i hemmet har ökat under hela 2020, bland annat till följd av distansarbete och ökad isolering. För att du som chef lättare ska kunna upptäcka våld och ge stöd till medarbetare som utsätts har SKR tagit fram ett chefsverktyg.

Var fjärde kvinna har någon gång har utsatts för våld i en relation. Även män och personer i samkönade relationer kan drabbas. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har jobbat aktivt med våldsförebyggande åtgärder i många år. Mellan 2018 och 2020 pågick bland annat en kvinnofridssatsning och nyligen kom beskedet om att stödet från regeringen förlängs.

– Det behövs verkligen för mycket återstår att göra. Våld i relationer är något som är ständigt aktuellt för regioner och kommuner eftersom det är de som hanterar kvinnofridsärenden i praktiken, säger Sofie Tenser, Handläggare för Kvinnofrid på SKR.

En del av kvinnofridssatsningen har gått ut på att ta fram ett verktyg som ger stöd till chefer och arbetsgivare.

– Medlemmarna har under en längre tid uttryckt behovet av att uppmärksamma våld i nära relation ur ett HR-perspektiv. Verktyget har tagits fram med hjälp av en referensgrupp bestående av våra medlemmar, berättar Sofie.

Erbjud stöd och arbetsanpassning

Arbetsgivare har ingen reglerad skyldighet att reda på om en medarbetare är utsatt. Däremot kan det vara något som den enskilda medarbetaren behöver stöd utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det kan bland annat handla om att utreda behov av anpassning och rehabilitering eftersom våld i hemmet är något som ofta påverkar arbetsförmågan.

– Arbetsgivaren kan vara ett viktigt stöd. Det kanske kan göras anpassningar i form av att reglera arbetstider eller byta avdelning. Det kan också finnas medarbetare som upplevt våld tidigare i livet men som fortfarande behöver stöd för att bearbeta händelserna, säger Sofie.

Läs på och informera medarbetarna

Distansarbete gör våldet extra svårt att upptäcka. För chefen är det därför viktigt att skaffa sig kunskap.

– Läs på innan du lyfter frågan med dina medarbetare. Vårt chefsverktyg innehåller en kunskapsdel där det också finns en lista på hur våldet kan komma till uttryck. Där kan du läsa om vad du som chef har för möjlighet att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

I chefsverktyget finns en del som är anpassad för att lyfta på en APT. Det går att göra även på ett digitalt möte, tipsar Sofie.

– Du kan visa bildspelet vi tagit fram. Det innehåller grundläggande information om vad våld i nära relation är och varför det kan vara svårt att lämna en relation. Den tar också upp diskussionsfrågor kring hur vi kan skapa en arbetsplats där vi känner att vi är trygga i att prata om sådana här frågor.

Var inte rädd för att fråga

Undersökningar som gjorts visar att de allra flesta inte har något emot att få frågor om våld så länge det göra på ett respektfullt sätt. För personen som är utsatt är det viktigt att få frågan även om det inte alltid som svaret blir varken jakande eller ärligt.

– Även om du inte får ett ärligt svar kommer det att vara viktigt för individen att se att någon var uppmärksam. Ju fler gånger en person får frågan, ju större blir också sannolikheten att den som utsätts till slut vågar berätta. Våldsutsatta berättar mycket sällan spontant om våld och för många är det därför ofta helt avgörande för deras situation att få frågor om våld. Just nu är en bra tid att ta upp frågan i hela arbetsgruppen, eftersom mycket tyder på många studier visar att våldet eskalerar.

Ibland kan det finnas en oro kring att ställa frågan om våld och utsatthet eftersom det kan vara svårt att veta hur man ska hantera svaret. I ett sådant läge är chefsverktyget extra bra.

– Där står dels hur du kan förbereda dig dels hur du kan gå till väga för att se över hjälpresurser lokalt. Det finns också några bra saker att tänka på under samtalet, exempelvis hur du kan ställa frågor utan att skuldbelägga. Gör en plan för hur du ska agera om någon berättar att hen är utsatt.

Vill bryta tabun

Förhoppningen med chefsverktyget är att det ska leda till att våldsutsatta ska få ett bättre stöd och att våldet tidigt ska upptäckas. Det är en fråga som är tabubelagd och ofta inget vi pratar om i fikarummet.

– Det gör att vi får en uppfattning om att våld kanske inte är så vanligt, men faktum är att det är vanligare än vad man tror. Genom verktyget kan vi göra våldet pratbart och att lyfta skulden och skammen och istället ge stöd till de som behöver, säger Sofie Tenser.

Text: Sofie Lundmark

Så kan du som chef agera – Sofies bästa tips:

  1. Läs på och skaffa dig kunskap genom att använda SKR:s chefsverktyg. Du kan uppdatera materialet efter lokala förutsättningar.
  2. Skapa en kultur där våldet är pratbart. Lyft frågan på en APT och förbered medarbetarna genom att sätta frågan på dagordningen. Passa på nu när mycket tyder på att våldet ökar under pandemin.
  3. Inför det enskilda samtalet med någon du misstänker utsätts, förbered dig noga. Skriv ner konkreta händelser eller tecken du sett. Det kan göra det lättare att lyfta än att prata i allmänna termer.
  4.  Var uppdaterad på lokala rutiner så att du vet vart du ska slussa vidare om du ser att medarbetaren behöver stöd.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss