Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

2020-09-17

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En budget som inte räcker till

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions enkät uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Det framkommer av Visions Socialchefsrapport 2020 som genomförts av Novus.

- Snäva budgetramar går ut över rättssäkerhet och kvalitet. Vi har en lagstiftning som garanterar välfärdstjänster, därför måste det finnas resurser att tillgodose individers rättigheter i hela landet. För det behövs såväl nationella som lokala initiativ, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

De verksamhetsområden som anses påverkas särskilt negativt av de ekonomiska förutsättningarna är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen. Svårigheterna är större i mindre kommuner som inte ligger i storstadslänen. Vision tror inte att enbart mer resurser kommer att vara tillräckligt för att skapa en jämlik socialtjänst i hela landet. Istället behöver ansvarsfördelningen förändras och det krävs modiga politiker som vill diskutera den känsliga frågan om kommunsammanläggningar.

Förebyggande arbete - en utmaning

Allra svårast är att arbeta uppsökande och förebyggande, något som 59 procent av de tillfrågade socialcheferna uppger.

- I debatten om ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet ropas ofta efter att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt, säger Veronica Magnusson.

Utöver detta tydliggör rapporten svårigheter för socialchefer att säkra bemanning, framför allt när det gäller chefer och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen (IFO).

Näthat, kränkningar eller personangrepp

Ett oroväckande resultat i årets undersökning är att tre av tio socialchefer under de senaste tolv månaderna har upplevt näthat, kränkningar eller personangrepp i sin roll som tjänsteperson. Det är också en av sju socialchefer som har upplevt muntliga eller skriftliga hot till sig själv personligen. En av tjugo har upplevt någon annan form av kränkning. Resultaten vittnar om ett allvarligt samhällsproblem. Utöver en oacceptabel arbetsmiljö för socialcheferna är det i förlängningen ett hot mot demokratin.

Vision vill att:

 • Det ska finnas resurser att följa lagen
  Att fyra av tio socialchefer har svårigheter att ge invånarna de insatser de har rätt till och behov av riskerar att skada tilliten till välfärden. Men också att skapa en otillfredsställande arbetssituation för medarbetarna då de inte kan uppfylla lagstiftarens intentioner. Det är ett politiskt ansvar att det finns resurser för medarbetarna att tillgodose kommuninvånarnas lagstadgade rättigheter. Regeringen ska säkerställa långsiktig finansiering för en likvärdig socialtjänst i hela landet. Kommunpolitiker ska fördela statsbidrag och skatteintäkter så att socialtjänsten klarar kraven på verksamheten. 

 • Regering, riksdag och kommuner behöver pröva en förändrad ansvarsfördelning
  Att enbart skjuta till mer pengar till kommuner och regioner kan inte lösa de strukturproblem som finns. Både små och stora kommuner har idag svårt att leverera tillräcklig service, infrastruktur och omsorg. Personella resurser saknas och svårast är det utanför storstadsregionerna. Sverige behöver pröva andra sätt att organisera verksamheterna. Vision tror därför inte att det går att väja för den kontroversiella frågan om kommunsammanläggningar. Vision vill se en kommunreform eller förändringar av ansvarsfördelningen.
   
 • Satsa på arbetsmiljön för att säkra kompetensen
  Trots att vi under några år sett att situationen blivit bättre så har socialtjänsten i många kommuner, framför allt utanför storstadsregionerna, fortfarande svårt med personalförsörjningen inom centrala yrkesgrupper. Arbetet med att säkra kompetensen måste därför fortsätta. För att öka attraktiviteten vill Vision se fler satsningar för en bra arbetsmiljö där medarbetarna har möjlighet att använda sin kompetens.
   
 • Acceptera aldrig personangrepp, kränkning, hot eller våld mot tjänstepersoner
  Att var tredje socialchef har blivit utsatt för personangrepp, kränkning, hot eller våld under det senaste året är ett stort problem som måste tas på största allvar. Utöver en oacceptabel arbetsmiljö för socialchefer innebär utsattheten i förlängningen ett hot mot demokratin. I förebyggande syfte måste arbetsgivare etablera rutiner för att omhänderta utsatta medarbetare.

Läs hela rapporten här

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar