Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Glad kvinna.

Lön och arbetstid i yrkanden till Arbetsgivaralliansen

2020-09-30

Den 25 september växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen för avtalet Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, lägeravtal och bilersättningsavtal är några av Visions fokusfrågor i kommande avtalsförhandlingar.

Allmänna anställningsvillkor

De allmänna anställningsvillkoren behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Det skapar engagemang och arbetsglädje, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning.

Yrkanden i korthet:

  • Visions medlemmar ska under avtalsperioden ha reallöneökningar.
  • Centrala parter preciserar hur den lokala löneprocessen ska genomföras, exempelvis med hjälp av partsgemensamma utbildningar och tillämpningsanvisningar.
  • Tryggheten för de utan tillsvidareanställning ökas genom att visstidsanställning övergår till fast anställning efter 24 månader oavsett anställningsform
  • Trots att många medlemmar förutsätts använda egen bil saknas ett avtal som reglerar hur kompensation för detta utges. Vision yrkar därför att parterna kommer överens om och tecknar ett Bilersättningsavtal.
  • Bilagan Rekommendationer lägerverksamhet förtydligas.

Hållbart arbetsliv

Vision ser ett behov av att tydligare reglera gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. För vissa medför ökad flexibilitet frihet medan det för andra kan ha en negativ påverkan när arbetet intensifieras och förlängs. Vision menar att ett ökat inflytande i arbetstidens förläggning tillsammans med skyddsregler ger ökad trygghet i arbetslivet.

Yrkanden i korthet:

  • I det gällande avtalet finns skrivningar som gör begreppet förtroendearbetstid svårt att tillämpa i vissa avseenden. Vision önskar därför förtydligande skrivningar om arbetstidsmåttet förtroendearbetstid i både avtal och vägledningen.
  • Införa ett max-tak för beredskap samt höja nivåerna för ersättning för tid i beredskap.
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för att de anställda ska bibehålla och när behov finns, återställa arbetsförmågan.
  • Rätt till friskvård på arbetstid införs i avtalet.

Avtalet Trossamfund och Ekumeniska organisationer löper ut den 30 september men prolongeras sju dagar i taget till dess att nytt avtal tecknats. Förhandlingstillfällen är bokade under oktober månad. Parternas gemensamma ambition är att förhandlingarna slutförs så snart det är möjligt.

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar