Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lön och arbetstid i yrkanden till Arbetsgivaralliansen

2020-09-30

Den 25 september växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen för avtalet Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, lägeravtal och bilersättningsavtal är några av Visions fokusfrågor i kommande avtalsförhandlingar.

Allmänna anställningsvillkor

De allmänna anställningsvillkoren behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Det skapar engagemang och arbetsglädje, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning.

Yrkanden i korthet:

  • Visions medlemmar ska under avtalsperioden ha reallöneökningar.
  • Centrala parter preciserar hur den lokala löneprocessen ska genomföras. T.ex. med hjälp av partsgemensamma utbildningar och tillämpningsanvisningar.
  • Tryggheten för de utan tillsvidareanställning ökas genom att visstidsanställning övergår till fast anställning efter 24 månader oavsett anställningsform
  • Trots att många medlemmar förutsätts använda egen bil saknas ett avtal som reglerar hur kompensation för detta utges. Vision yrkar därför att parterna kommer överens om och tecknar ett Bilersättningsavtal.
  • Bilagan Rekommendationer lägerverksamhet förtydligas.

Hållbart arbetsliv

Vision ser ett behov av att tydligare reglera gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. För vissa medför ökad flexibilitet frihet medan det för andra kan ha en negativ påverkan när arbetet intensifieras och förlängs. Vision menar att ett ökat inflytande i arbetstidens förläggning tillsammans med skyddsregler ger ökad trygghet i arbetslivet.

Yrkanden i korthet:

  • I det gällande avtalet finns skrivningar som gör begreppet förtroendearbetstid svårt att tillämpa i vissa avseenden. Vision önskar därför förtydligande skrivningar om arbetstidsmåttet förtroendearbetstid i både avtal och vägledningen.
  • Införa ett max-tak för beredskap samt höja nivåerna för ersättning för tid i beredskap.
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för att de anställda ska bibehålla och när behov finns, återställa arbetsförmågan.
  • Rätt till friskvård på arbetstid införs i avtalet.

Läs hela yrkandet här.

Avtalet Trossamfund och Ekumeniska organisationer löper ut den 30 september men prolongeras sju dagar i taget till dess att nytt avtal tecknats. Förhandlingstillfällen är bokade under oktober månad. Parternas gemensamma ambition är att förhandlingarna slutförs så snart det är möjligt.

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar