Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Koldioxidbudgetar - för en hållbar välfärd

2020-09-21

Kommuner och regioner har en avgörande roll i arbetet för en grön omställning och en hållbar välfärd. För att minska utsläppen av koldioxid vill Vision att kommuner och regioner börjar jobba med koldioxidbudgetar. - Klimatet förändras här och nu, då måste Sveriges kommuner och regioner ta initiativet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Idag presenterar regeringen höstbudgeten som innehåller flera riktade och välkomna satsningar som förlängt klimatkliv, fortsatt satsning på lokal opartisk energi- och klimatrådgivning samt medfinansiering av EU:s fond för rättvis omställning. Däremot är kommuners och regioners ansvar i en grön omställning alltför osynlig i regeringens budget.

- Regeringen borde satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner, säger Maria Suárez, Visions hållbarhetsstrateg. Utifrån en koldioxidbudget kan kommunen/regionen se över olika områden som orsakar utsläpp för att komma fram till hur utsläppen kan minskas, och jobba med alla berörda aktörer i området, anställda, näringsliv, kommuninvånare och andra.  

Det här är en koldioxidbudget (co2-budget)

Koldioxidbudgetering är ett sätt att beräkna och åskådliggöra hur stor mängd en enskild kommun eller region behöver minska sina utsläpp, för att uppnå resultat i linje med Parisavtalet.

FN:s klimatpanel (IPCC) har beräknat att den kvarvarande globala koldioxidbudgeten för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, vilket är i enlighet med Parisavtalet, är högst 420 så kallade Gt koldioxidekvivalenter. För att konkretisera detta motsvarar det ungefär 10 års globala utsläpp (2018).

Co2-budgetering är ett verktyg för att få med alla berörda i klimatomställningen på lokal nivå. Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030 pekar ut just kommuner och regioner som särskilt viktiga för att nå de ambitioner och målsättningar som agendan satt upp. Co2-budgetering är en konkret metod för att stödja kommuner och regioner i sitt arbete, och möjliggöra för dem att ta på sig ledartröjan i omställningen för ett mer hållbart samhälle.

- Koldioxidbudgetar kan vara ett direkt verktyg för Visions medlemmar, exempelvis chefer, upphandlare, tekniker samt miljö- och hållbarhetsstrateger, att få en tydlig prioritering uppifrån och sanktion att konkret bidra till den lokala klimatomställningen.

För en grön omställning och en hållbar välfärd

Idag uppger 31 av Sveriges kommuner att de har upprättat en co2-budget och ytterligare 61 kommuner uppger att de har påbörjat arbetet. Antalet kommuner som arbetar med frågan ökar, men det behöver gå snabbare. Vision har många medlemsgrupper inom välfärden som aktivt arbetar med hållbarhetsarbete. Upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetsstrateger kan bidra med kompetens i kommunal co2-budgetering.

- I och med Sveriges allt ambitiösare klimatpolitik har Visions medlemmar ett uppdrag att jobba för ökad hållbarhet. Visions medlemmar är nycklar i att förverkliga Agenda 2030 och ska ha rätt förutsättningar att leverera på politikernas höga ambitioner. Koldioxidbudgetar är ett konkret verktyg som kan stödja det, säger Veronica Magnusson.

Därför är co2-budgetar en facklig fråga

Den klimatkris som vi står inför i kombination med ökad digitalisering och automatisering innebär en förändring av arbetslivet som det ser ut idag. Som facklig aktör är det av vikt att Vision driver på arbetet för en rättvis omställning som resulterar i ett mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart arbetsliv. Vision vill driva på och skapa bra förutsättningar för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv, då är det självklart för oss att agera på de arenor vi kan för att bidra till framtidens förändrade arbetsliv.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar