Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Koldioxidbudgetar - för en hållbar välfärd

2020-09-21

Kommuner och regioner har en avgörande roll i arbetet för en grön omställning och en hållbar välfärd. För att minska utsläppen av koldioxid vill Vision att kommuner och regioner börjar jobba med koldioxidbudgetar. - Klimatet förändras här och nu, då måste Sveriges kommuner och regioner ta initiativet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Idag presenterar regeringen höstbudgeten som innehåller flera riktade och välkomna satsningar som förlängt klimatkliv, fortsatt satsning på lokal opartisk energi- och klimatrådgivning samt medfinansiering av EU:s fond för rättvis omställning. Däremot är kommuners och regioners ansvar i en grön omställning alltför osynlig i regeringens budget.

- Regeringen borde satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner, säger Maria Suárez, Visions hållbarhetsstrateg. Utifrån en koldioxidbudget kan kommunen/regionen se över olika områden som orsakar utsläpp för att komma fram till hur utsläppen kan minskas, och jobba med alla berörda aktörer i området, anställda, näringsliv, kommuninvånare och andra.  

Det här är en koldioxidbudget (co2-budget)

Koldioxidbudgetering är ett sätt att beräkna och åskådliggöra hur stor mängd en enskild kommun eller region behöver minska sina utsläpp, för att uppnå resultat i linje med Parisavtalet.

FN:s klimatpanel (IPCC) har beräknat att den kvarvarande globala koldioxidbudgeten för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, vilket är i enlighet med Parisavtalet, är högst 420 så kallade Gt koldioxidekvivalenter. För att konkretisera detta motsvarar det ungefär 10 års globala utsläpp (2018).

Co2-budgetering är ett verktyg för att få med alla berörda i klimatomställningen på lokal nivå. Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030 pekar ut just kommuner och regioner som särskilt viktiga för att nå de ambitioner och målsättningar som agendan satt upp. Co2-budgetering är en konkret metod för att stödja kommuner och regioner i sitt arbete, och möjliggöra för dem att ta på sig ledartröjan i omställningen för ett mer hållbart samhälle.

- Koldioxidbudgetar kan vara ett direkt verktyg för Visions medlemmar, exempelvis chefer, upphandlare, tekniker samt miljö- och hållbarhetsstrateger, att få en tydlig prioritering uppifrån och sanktion att konkret bidra till den lokala klimatomställningen.

För en grön omställning och en hållbar välfärd

Idag uppger 31 av Sveriges kommuner att de har upprättat en co2-budget och ytterligare 61 kommuner uppger att de har påbörjat arbetet. Antalet kommuner som arbetar med frågan ökar, men det behöver gå snabbare. Vision har många medlemsgrupper inom välfärden som aktivt arbetar med hållbarhetsarbete. Upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetsstrateger kan bidra med kompetens i kommunal co2-budgetering.

- I och med Sveriges allt ambitiösare klimatpolitik har Visions medlemmar ett uppdrag att jobba för ökad hållbarhet. Visions medlemmar är nycklar i att förverkliga Agenda 2030 och ska ha rätt förutsättningar att leverera på politikernas höga ambitioner. Koldioxidbudgetar är ett konkret verktyg som kan stödja det, säger Veronica Magnusson.

Därför är co2-budgetar en facklig fråga

Den klimatkris som vi står inför i kombination med ökad digitalisering och automatisering innebär en förändring av arbetslivet som det ser ut idag. Som facklig aktör är det av vikt att Vision driver på arbetet för en rättvis omställning som resulterar i ett mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart arbetsliv. Vision vill driva på och skapa bra förutsättningar för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv, då är det självklart för oss att agera på de arenor vi kan för att bidra till framtidens förändrade arbetsliv.

Nyheter

Till arkivet